Verkiezingen Tweede Kamer 2021 ‘inclusieve samenleving’

Op 17 maart vonden de verkiezingen voor de tweede kamer plaats. Er was wel wat te kiezen. 37 deelnemende partijen van allerlei pluimage waarvan er uiteindelijk 17 een plek(je) veroverd hebben. Voordeel is dat er weer meer mensen zich beter vertegenwoordigd voelen maar daar tegenover staat een enorme versnippering. Probeer daar nog maar eens een regering uit te vormen en probeer als splinterfractie maar eens een goede inhoudelijke rol op alle onderwerpen te spelen……………..

Dat was al moeilijk maar toen begon alles ook nog eens mis te gaan. Een verkenner werd gefotografeerd terwijl ze naar haar taxi holde vanwege een positieve coronauitslag. Op de foto viel op haar paperassen te lezen dat voor Omtzigt een functie elders werd gezocht. Het hek was toen direct van de dam. We hebben het allemaal mee mogen maken en vaak met plaatsvervangende schaamte mogen aanschouwen hoe het eraan toegaat daar in Den Haag. Potten en ketels die elkaar verwijten dat ze zwart zien. Enorme ego’s en massa’s boter op het hoofd kenmerkten menig debat. Allemaal poppetjesgedoe om te zorgen zelf niet de zwarte (beter kleuren?) Piet te krijgen en de ander in een zo kwaad mogelijk daglicht te stellen. Politiek op zijn smalst.

Terwijl we enorme problemen hebben liggen, die een goede inhoudelijk discussie en besluitvorming vergen over hoe nu verder. Denk aan het geringe vertrouwen in de politiek, corona natuurlijk, maar ook de klimaatproblemen en uiteraard de falende overheid zoals onder andere bleek door de toeslagenaffaire waarover het kabinet gestruikeld is.

Er wordt al beweerd dat er nog zo’n soort affaire komt rondom de participatiewet die voor wat betreft uitvoering ook aan alle kanten rammelt.

We zijn nu een tijdje verder en zoals altijd begint de tijd te werken (tijd slijt) en hebben we gelukkig nog een oude wijze man (Tjeenk Willink) in ons midden die boven het politieke gekrakeel kan staan en bezig is met een poging het geheel weer op de rails te krijgen door te werken aan een combinatie van inhoud en vertrouwen creëren.

Heel mooi om te horen dat hij heeft geadviseerd een regeerakkoord te formuleren op hoofdlijnen zodat ministers die in samenspraak met de tweede kamer nader invulling kunnen geven. Nog mooier is het dat Tjeenk Willink als een van de hoofdthema’s de inclusieve samenleving heeft genoemd! Ook hij benadrukt dus het belang dat IEDEREEN zoveel mogelijk kan deelnemen aan de samenleving! Je zou denken dat hij bij SGO advies heeft ingewonnen maar dat is niet zo ????. Hopelijk is er bij het verschijnen van dit nummer een aantal positieve stappen gemaakt en kan de nieuwe regering die inclusieve samenleving verder invulling gaan geven.

Theo Bus