Verkeersregels voor gehandicapten- en familiepaden.

En mogen bromfietsen en mountainbikes op deze paden rijden?

De paden:
Voor gehandicapten- (familie-) paden bestaan geen afzonderlijke verkeerstekens. Zie: www.verkeersbordenoverzicht.nl
Wanneer er verder geen aanwijzingen zijn gegeven, dan kunnen rolstoel- en scootmobielgebruikers op het pad geconfronteerd worden met gebruik van het pad door voetgangers, fietsers, mountainbikes, en zelfs bromfietsen. Gevaarlijke situaties ontstaan door het grote verschil in snelheid van deze voertuigen.

De voertuigen:
Voertuigen, ‘kennelijk ingericht voor het vervoer van een gehandicapte’, zijn wettelijk een aparte categorie volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Voor deze voertuigen gelden eigen regels en bepalingen.
Alle rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen en gehandicaptenauto’s vallen onder het begrip gehandicaptenvoertuigen (niet breder dan 1,10 m en niet uitgerust met een motor, of voorzien van een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximum snelheid niet meer dan 45 km/h bedraagt).
Bromfietsen en brommobielen zijn geen gehandicaptenvoertuigen, ook niet als ze zijn aangepast voor het gebruik door een gehandicapte. Aangepaste auto’s zijn voor de wet gewone motorvoertuigen, en dus ook geen gehandicaptenvoertuigen.

Gehandicaptenvoertuigen uitgerust met een verbrandingsmotor of een elektromotor  kunnen open zijn, half overdekt of helemaal gesloten. U mag er binnen de bebouwde kom op de weg 30 km/u mee rijden en buiten de bebouwde kom 40 km/u!
Een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig kan dus ook behoorlijk gevaar opleveren voor rolstoelers op een pad.

Waar mag u rijden met een gehandicaptenvoertuig?
U mag met een gehandicaptenvoertuig overal rijden waar een fiets mag rijden. Bij het ontbreken van een fietspad mag u er dus de rijbaan mee op. U mag ook op de stoep rijden en in voetgangersgebieden. U mag het voertuig daar ook parkeren. Rijdt u tussen de voetgangers, dan moet u zich houden aan de verkeersregels voor voetgangers. Rijdt u op het fietspad of op de weg, dan moet u zich houden aan de regels voor fietsers en bromfietsers.

Leeftijden
Kan het voertuig sneller dan 10 km/u, dan moet u ouder zijn dan 16 jaar om het te mogen gebruiken.
Als u jonger dan 16 jaar bent, mag u alleen een scootmobiel berijden die niet sneller kan rijden dan 10 kilometer per uur.

SGO bezoekt scholen

Vanuit SGO bezoeken we al vele jaren op woensdagochtend groep 7 van bijna alle basisscholen in de gemeente Overbetuwe. Wij geven met een groepje mensen een leerzame, praktische voorlichting waarin het leven met een beperking centraal staat.

We gaan niet kopje onder, 25 jaar zwemmen met fysieke beperking

Hier zwemmen mensen die allemaal een beperking hebben. We kunnen dan zwemmen, aquajoggen en er worden oefeningen gedaan voor de mensen die dat willen en of kunnen.