Zo af en toe word je weer eens geconfronteerd met zeer fundamentele vragen zoals “Waartoe zijn jullie op aard?”. Vragen die veelal ontstaan bij mensen die nieuw bij de club zijn en die de rest wakker schudden om er weer eens goed over na te denken wat we nou eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Wat doen we als SGO en hoe geven we daar invulling aan?

We zijn eerst gaan graven in wat we ooit al eens opgeschreven hebben en gaan kijken of de lijst nog steeds compleet is en wat we dan in feite per onderwerp doen. De lijst die toen ontstond is indrukwekkend en creëert een mooie weergave van het brede terrein waarop SGO zich beweegt.

Het belangrijkste algemene onderwerp is dat we er aan bij willen dragen dat mensen met een beperking zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Daarvoor is vervoer belangrijk en toegankelijkheid van gebouwen, natuur, horeca, winkels en gezondheidszorg. Verder dienen de zorgregels (o.a. WMO en Jeugdwet) toereikend te zijn en goed toegepast te worden. Wonen en woonvormen zijn belangrijk net zoals toegang tot informatie en voorlichting. Ook zijn voorzieningen op het gebied van werk en opleidingen noodzakelijk voor onze doelgroep net als mogelijkheden op het gebied van gezondheidsbevordering en recreatie. Tenslotte is het zaak dat zorginkoop tegen zo gunstig mogelijk voorwaarden gerealiseerd wordt en zijn inkomen en geldzaken onderwerpen die voor eenieder ontzettend belangrijk zijn.

Wat een lijst zult u misschien denken. Toch is het een realistische weergave van alle onderwerpen die spelen en waarop wij als SGO in meer of mindere mate actief zijn. Meer kan dus altijd maar dan loop je al snel tegen capaciteitsproblemen op.

We zoeken dus altijd mensen die zich op hun eigen voorwaarden beschikbaar willen stellen. Mocht je geïnspireerd worden door een van de onderwerpen neem dan contact met me op om te bekijken hoe je daar invulling aan kunt geven.
Een paar nieuwe bestuursleden hebben we er inmiddels al wel weer bij. Willy van der Hoeven gaat zich bezighouden met armoede, eenzaamheid en obstakels in Elst. René Verhoeven wordt de nieuwe contactpersoon voor Heteren en oriënteert zich nader op de inhoud.
Wij wensen beiden veel succes!
Tenslotte een fijne zomertijd toegewenst!