Overleg SGO met wethouder Rob Engels

Tijdens het overleg dd 23 oktober 2019 zijn tussen de wethouder en SGO zijn de volgende afspraken gemaakt:

  1. Overeengekomen is dat de SGO over voor ons relevante (beleids-)zaken tijdig geïnformeerd zal worden en dat de SGO voor zaken die vallen binnen ons aandachtsgebied om advies gevraagd wordt op dezelfde wijze als dat voor de Participatieraad (PR) geldt. De wethouder zal hierover de verantwoordelijk ambtenaren instrueren. De huidige samenwerkingsstructuur tussen SGO en PR middels twee toehorende leden van de PR tijdens de bestuursvergaderingen van SGO blijft gehandhaafd.
  2. De bejegeningsklachten door WMO-ambtenaren blijven. SGO heeft een tweetal bijeenkomsten gehad met de manager van het sociaal domein teneinde te helpen bij de oplossing van dit probleem maar ondanks afspraken en herhaalde verzoeken hierover geen terugkoppeling over het effect hiervan gehad. De wethouder overlegt met de manager van het sociaal domein.
  3. Naar aanleiding van de schouw naar invalidenparkeerplaatsen in het centrum van Elst door SGO zijn een aantal aanbevelingen gedaan en afgesproken dat daar samen met SGO naar gekeken zou worden. Ondanks herhaald verzoek niets over vernomen. De wethouder neemt hierop actie.
  4. Vanuit SGO is een voorstel gedaan op welke wijze de verschillende vormen van doelgroepenvervoer door de gemeente goed inzichtelijk gemaakt kunnen worden zodat gebruikers wel ondanks de bomen makkelijk de weg in het bos kunnen vinden. Contact hierover is bij herhaling geweest met betreffende ambtenaar maar tot op heden niets over vernomen. De wethouder neemt hierop actie.
  5. SGO initieert een schouw in Westeraam n.a.v. van de vele klachten die binnen zijn gekomen. De wethouder is bereid hier aan deel te nemen en zal hiervoor tevens een collega uitnodigen.

Theo Bus

Voorzitter SGO