Organisatie Special Kids Day

Organisatie van het Feest Salma

Salma Bensiali is de opdrachtgever en de SGO is opdrachtnemer. Met Salma en haar moeder, 2 mensen van de SGO plus 2 anderen is een stuurgroep gevormd. Er hebben zich nu al zo’n 50 mensen/organisaties aangemeld die tijdens de eerste bijeenkomst in 4 werkgroepen zijn ingedeeld.

Vier werkgroepen zijn aan de slag

  1. Locatie en Logistiek.

Er is in goed overleg eerst een top 6 van mogelijke locaties gemaakt, deze zijn alle zes bezocht en bekeken. Gekozen is voor Familiehuis ’t Lingeveld. De werkgroep zal nu de logistiek van die dag verder uitwerken.

  1. Doelgroep en Communicatie

Deze werkgroep gaat nu al aan de slag om de doelgroep en relevante adressen te vinden en te benaderen.

  1. Programma / Vrijwilligers / Catering

Een aantal mensen zal het programma vormgeven en organiseren. Daarnaast zijn er mensen die een deel van het programma kunnen verzorgen. Verder is er een grote groep mensen bereid om juist op de dag zelf te helpen. Hier zijn we erg blij mee.

  1. Sponsoring / Financiën

De werkgroep is voortvarend gestart, er lopen meerdere verzoeken voor sponsoring bij bedrijven. Met als resultaat dat de Rotary en de Diaconie PG ieder al een bedrag van €500 hebben toegezegd!

 

Contactadres Feestkinderburgemeester@gmail.com