Nieuwe regeling Aanvullend Vervoer in gemeente Overbetuwe

Mensen  beperkt in hun dagelijkse activiteiten.

De SGO kreeg  vragen van mensen over de halvering  van hun  Avan kilometer budget oa doordat ze in het bezit zijn van een scootmobiel.  Hun jaarlijkse budget is terug gegaan van 1500 naar 750 km.

Wat betekent dit nu in de praktijk

Mevr  B woont in de Overbetuwe  en gaat wekelijks naar Arnhem voor therapie, aangepaste sport en sociale ontmoeting, ze is Vitesse fan en haar familie woont er. Ze volgt een cursus in Nijmegen. Gemiddeld is ze per week 70 km met Avan onderweg.  In de zomermaanden lukt dat deels per scootmobiel , maar in de winter is dat niet haalbaar.  Voor Mevr B betekent deze bezuiniging  dus dat ze nog maar zeer beperkt haar activiteiten buitenshuis kan voortzetten. 

In ons vorige blad kon u lezen dat de SGO gepleit heeft voor het handhaven van de bestaande regeling en één soort km budget voor iedereen. Dat is helaas niet overgenomen. Maar tijdens de raadsvergadering werd gezegd dat men weliswaar aan iedere gebruiker van AVAN een km budget zou gaan toekennen op basis van het voorgaande gebruik,  maar als er meer kilometers nodig zouden zijn, de gemeente hier soepel mee om zou gaan.

Tip: Vraag Avan om je het  kilometeroverzicht van 2019 te sturen! Als je nu al weet dat je niet genoeg hebt aan het toegekende budget, vraag dan nu al extra kilometerbudget aan. Je hoeft daar dan niet mee wachten totdat het budget bijna op is. De Wmo-consulent zal bij de aanvraag om een onderbouwing vragen, dus je moet wel echt al duidelijk zicht hebben dat het budget niet voldoende gaat zijn. De beslissingstermijn kan wel enkele weken duren .