Batouwe Basketball is al meer dan 40 jaar een toonaangevende vereniging in Bemmel.
De trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats in sportcentrum De Kooi. Ongeveer zeven jaar geleden is een team voor sporters met een beperking opgericht. Dit is het TopTeam. Het TopTeam is er voor kinderen vanaf 7 jaar die wat extra aandacht nodig hebben en die willen sporten op hun eigen niveau. Ervaren trainers en begeleiders bieden de kans om toch te kunnen sporten. Op iedere woensdagavond van 18.30 – 19.30 uur kunnen de teamleden zich uitleven en ze kunnen iedere week weer wat leren. Naast het leren van technieken, zijn sfeer en plezier ook erg belangrijk!
Het TopTeam is gestart met drie spelers en vier begeleiders. Bij de aanmelding van het vijfde lid kon er een team geformeerd worden. Inmiddels bestaat het team uit 30 sporters in de leeftijdscategorie van 7 tot 41 jaar.

Er staat geen beperking op beperkingen. Dat wil zeggen, iedere sporter is welkom!

Er bestaat geen beperking op beperkingen. Dat wil zeggen, iedere sporter is welkom. Denk hierbij aan sporters met (niet aangeboren) hersenletsel, syndroom van Down, verstandelijke beperking, autisme, ADHD en/of gedragsproblematiek. Ook sporters met een fysieke beperking zijn welkom. Op dit moment heeft het TopTeam geen sporter in een rolstoel, maar alles is bespreekbaar.

De wekelijkse training in sportcentrum de Kooi ziet er ongeveer als volgt uit. De training start met een warming up met lay-ups. Een lay-up is een eenvoudig schot dichtbij de basket, meestal via het bord. De beweging en het bereik met één hand onderscheiden het van een jumpshot. Vervolgens zijn er schietoefeningen en passing oefeningen. En er worden veel partijtjes gespeeld. Dat is toch het leukste om te doen. Iedere sporter wordt gestimuleerd in de verdere persoonlijke en sociale ontwikkeling. Er zijn jaarlijkse toernooien, daarnaast geeft het team ook demonstraties, zoals bijvoorbeeld tijdens de Special Sports Events in Elst en Bemmel, en clinics op scholen.

Op zondag 14 januari is voor de tweede keer het jaarlijkse Batouwe TopTeam-toernooi in Bemmel gespeeld. De negen teams (afkomstig uit Laarbeek, Lommel, Rosmalen en Bemmel) zijn ingedeeld in de categorieën Hoogklasse, Middenklasse en Funklasse. De begeleiders maken een inschatting welke categorie de sporter het beste recht doet. Spelplezier staat in iedere categorie voorop. De teams bieden elkaar de ruimte om te spelen en te scoren. De scheidsrechter voelt de wedstrijd aan en ziet, afhankelijk van de sfeer in de wedstrijd, het extra stuiteren met de bal door de vingers.
Het laatste onderdeel in het Batouwe TopTeam-toernooi is een shoot-out.
Eén van de varianten om een shoot-out te spelen is:
Team met drie ballen achter elkaar op de vrijeworplijn:
eerste schiet, tweede schiet, als voorgaande speler mist kan opvolgende speler uit het spel schieten.
Mis je je schot, snel afmaken onder de basket. Scoort speler erachter al, dan speler eruit. Tot er één overblijft.
Met drie ballen, sneller, effectiever dan met twee.
Het toernooi is afgesloten met diverse prijsuitreikingen. Alle sporters gaan met een medaille en een bidon naar huis.

Het TopTeam heeft inmiddels een regiofunctie

Het TopTeam heeft inmiddels een regiofunctie in de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem en Nijmegen. Diverse sporters volgen dagbesteding, of werken met loonkostensubsidie of in beschut werk. In de gemeente Overbetuwe en Lingewaard zijn organisaties zoals Driestroom, Scalabor en Stichting CAZAZ hierop ingesteld.

Diverse spelers van het TopTeam zijn verbonden aan de Stichting CAZAZ. Bij Stichting CAZAZ doet iedereen mee op een ongedwongen manier, laagdrempelig en persoonlijk. Zij kijken naar je talenten en bieden een passende en vertrouwde werkomgeving waar je helemaal jezelf kunt zijn. Bij CAZAZ kom je thuis op je werk, zoals groenvoorziening en was- en strijkservice.