Elst Noord Spoorkruisingen

Op de gemeente site is te lezen dat het project om de volgende gebieden gaat:

  • Onderdoorgang Rijksweg-Noord. Uitgangspunt is een onderdoorgang die geschikt is voor alle verkeerssoorten;
  • Spoorkruising (viaduct) ter vervanging van de huidige overweg 1e Weteringsewal;
  • Kruising Rijksweg-Noord – 1e Weteringsewal;
  • Kruising Rijksweg-Noord – Ceintuurbaan;
  • Kruising Rijksweg-Noord – Griegstraat en Dauw;
  • Wegdelen Rijksweg-Noord – 1e Weteringsewal/Griegstraat en Rijksweg-Noord – Regenboog. Hier gaan we de fietsvoorzieningen verbeteren (opstellocaties, oversteken, aansluitingen).

Kijk hoe Lia per rolstoel de 2 andere tunnels uitprobeert….

Er komt dus een  derde tunnel onder Rijksweg Noord en een viaduct op de 1e Weteringsewal. De SGO heeft de plannen tijdens een voorlichtingsavond in kunnen kijken en vragen gesteld. De tunnel voldoet  minimaal aan de  regels en eisen qua lengte en hellingsgraad. Echter de ervaringen met beide andere tunnels (zie filmpjes) geven een weinig hoopvol resultaat. Deze 3e tunnel is een centrale verbinding tussen Elst en Arnhem.  Maar ook voor een deel van de wijk Westeraam richting het centrum van Elst. Bovendien staat er een snelfietsverbinding gepland over deze route. De tunnel krijgt géén voetpad.

Deze 3e tunnel vormt de verbinding naar Arnhem én park Lingezegen, recreatiegebied Rijkerswoerd. Veel mensen met een mobiliteitshulpmiddel maken dagelijks gebruik van deze route, vanuit Arnhem Zuid komt men werken, winkelen, op bezoek of koffiedrinken in Elst en vice versa…

Het viaduct over het spoor op de 1e Weteringsewal wordt van enkele plateaus (met bankje) en bochten voorzien om de lange steile helling  te onderbreken.