NAH bijeenkomsten november

Ook in november 2022 vinden de twee NAH-cafés weer plaats. Mensen met NAH en hun betrokkenen zijn van harte welkom. Maar ook mensen met Parkinson of MS die te maken hebben met veranderingen van hersenfuncties.
Ontmoeting, lotgenotencontact en informatie delen staan centraal.

“Ik vind dit soort bijeenkomsten verschrikkelijk,maar dit vond ik een verademing”

Elst, dinsdag 15 november zijn u en uw partner/mantelzorger van harte welkom in het NAH-café. Mensen met NAH uit de hele gemeente Overbetuwe zijn welkom!
Van 10.30 -11 uur starten we deze bijeenkomst met informatie over Parkinson, door wijkverpleegkundige Parkinson Ramona van den Arend-Beek.
Locatie de Ruimte, St Maartensstraat 32b in Elst. Tijd 10.30 uur – 12 uur

Heteren, woensdag 16 november is er voor mensen met NAH uit Zetten, Heteren, Randwijk, Hemmen, Herveld/Andelst en Driel in de Vloedschuur (Heteren) Kerkstraat 5, de mogelijkheid om daar het NAH-café te bezoeken. Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar.

“Laten we meer samen lachen”

Dinsdag 15 november Hersenz Madelon Hurkmans en Willemijn Hordijk
Dinsdag januari 2023 Zingeving Dick Snijders
Dinsdag maart 2023 Logopedie Rosa van Bemmelen (nog afstemmen)
Dinsdag mei 2023 Visio Informatie over visusbeperkingen door Lidy Mombarg
Dinsdag juli 2023 STO Informatie Medewerker Sociaal Team Overbetuwe

Contact:
Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe:
Saskia Henze  06 46 37 50 70 Saskia.Henze@fortewelzijn.nl
Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe:
Jeanne Verdijk   0481-376595   sgo.overbetuwe@gmail.com
www.sgo-overbetuwe.nl/NAH

“De nieuwkomers waren vooral verbaasd over het feit dat we zo goed begrepen wat ze nodig hadden om tot een gesprek te komen”

 

Dinsdag 15 november Hersenz Madelon Hurkmans en Willemijn Hordijk
Dinsdag  januari 2023 Zingeving Dick Snijders
Dinsdag maart  2023 Logopedie Rosa van Bemmelen (nog afstemmen)
Dinsdag mei 2023 Visio Informatie over visusbeperkingen door Lidy Mombarg
Dinsdag juli 2023 STO Informatie Medewerker Sociaal Team Overbetuwe