van de bestuurstafel maart 2022

Het lijkt er op dat we de corona-crisisperiode achter ons beginnen te laten. We echt verder kunnen, weliswaar met de wetenschap dat corona altijd blijft maar dan slechts maximaal met klachten zoals je die bij een “gewoon” griepvirus kunt oplopen. Het blijft oppassen maar die strenge maatregelen hoeven niet meer. We krijgen de regie over ons leven weer in eigen handen.
Dat voelt en past ook goed bij het naderende voorjaar, uitnodigend om er weer op uit te gaan en plannen te maken.

Na de afgelopen periode in de sluimerstand gefunctioneerd te hebben is staat onze eerste bestuursvergadering gepland, zijn het zwemmen en de scholenvoorlichting opgestart. Ook de NAH cafés worden weer gestart. In Elst een doorstart en in Heteren een echte eerste start.

Een erg belangrijk evenement dat vanwege corona al 2 keer uitgesteld is de Special Kids Day, het grote feest van ex-kinderburgemeester Salma voor kinderen met een beperking. Dit gaat plaatsvinden op zondag 15 mei . Met de organiserende stuurgroep hebben de oude plannen afgestoft, ze liggen klaar. Bedoeling is dat dit evenement elke 2 jaar georganiseerd wordt.
Zonder corona beperkingen storten we ons op de toegankelijkheidsvraagstukken want het maakt toch wel wat uit of je in je eentje met een cameraatje de wijk(on)toegankelijkheid vastleg. Maar dat vervolgens de ambtenaren niet in beweging te krijgen zijn . We willen je samen met die ambtenaren en wethouders door zo’n wijk struinen en zelf laten ervaren wat eraan schort.

We krijgen allemaal weer veel energie van alles wat weer echt opgepakt kan worden nu corona steeds meer achter ons lijkt te gaan liggen. Er is immers zoveel te verbeteren voor mensen met een beperking in de gemeente Overbetuwe, we hebben we in het kader van de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart bij alle politieke partijen
aandacht daarvoor gevraagd. Hopelijk leidt dat vanuit de politiek tot nieuwe impulsen ook voor wat betreft het functioneren van het ambtelijk apparaat.

Los van dat er best links en rechts mooie resultaten zijn moeten we helaas constateren dat het momenteel lijkt alsof het ambtelijk apparaat niet uit de sluimerstand te krijgen is. Er liggen nog vraagstukken op een reactie te wachten die wij al in 2019 aangekaart hebben.

Een ander knelpunt voor ons platform is dat we over onvoldoende vrijwilligers hebben. Hierbij de oproep aan eenieder die dit leest bij zichzelf te overwegen iets voor SGO (of lees de mensen met een beperking in de gemeente Overbetuwe) te willen betekenen. |
Dat kan van alles zijn: bestuurslid, scholenproject, zwemmen (zowel deelnemer als begeleider),
begeleider NAH-groepen, webbeheerder, deskundige WMO en overige relevante wetgeving, rondbrengen van dit bulletin, hulp/organisator evenementen.
Ook eigen ideeën/initiatieven zijn mogelijk onder de paraplu van SGO. Inzet kan projectmatig, incidenteel of structureel.
Heb je interesse bel me even. Ik kom graag bij je langs.

Theo Bus
0657802102