Hartstikke leuk!
Salma, onze kinderburgemeester reikte de medailles van de 18e alternatieve zwemvierdaagse voor mensen met een fysieke beperking uit. Deze groep zwemt al jarenlang elke maandag van 11-12 uur in De Helster. En het seizoen werd ook nu weer feestelijk afgesloten. Meezwemmen? Of begeleider worden? Kom een keer kijken na de zomervakantie!
Info op https://ez-pc.nl/zwemmen-met-fysieke-beperking/

EZ&PC heeft een speciaal zwemuur gereserveerd voor leden met een fysieke beperking. Dit uur is bedoeld voor mensen die als gevolg van een beperking niet kunnen deelnemen aan één van de overige zwemuren van EZ&PC.

Onder mensen met een fysieke beperking wordt niet uitsluitend zichtbare handicaps verstaan. De begeleiding en de oefeningen in dit uur zijn hierop gericht.
Het zwemuur wordt begeleid door meerdere kaderleden op de kant en in het water. Het bad en de vereniging beschikken over de voorzieningen en het oefenmateriaal om de leden op adequate wijze toegang te verlenen tot het water en een gevarieerd programma aan te kunnen bieden.

Indien leden een intensieve begeleiding nodig hebben (één op één) dan bestaat voor deze leden de mogelijkheid om zich kosteloos te laten begeleiden door maximaal één, vaste bij EZ&PC ingeschreven begeleid(st)er.Voor een begeleid(st)er dient u zelf te zorgen. Aan het inschrijven van deze begeleid(st)er zijn geen kosten verbonden. U kunt, als u een PGB heeft, een begeleid(st)er een vergoeding betalen uit uw PGB.