NAH café, Herveld/Andelst

Start 3e NAH café 23 januari in de Hoendrik. Lotgenotencontact Niet Aangeboren Hersenletsel

“Alles kan, misschien een beetje anders, maar alles kan”

Marïelle rijdt paard bij Bio Manege in Arnhem. Ze denkt in mogelijkheden

Agenda

Komende tijd zijn er veel extra activiteiten, van puzzeltocht tot voorlichting en een wandeling...

Lieke geeft voorlichting

Maandagavond 9 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats om mensen met een licht verstandelijke beperking handige tips te geven om sneller te herkennen wanneer je iemand of een situatie beter niet kunt vertrouwen.

“Ode aan de ouders van….”

Vanmorgen stond ik mijn bril te poetsen. Nu is dat niet iets geks, omdat ik dat elke dag doe,

Vire Hof Driel

Verschrikkelijk jammer dat de hele bestrating en parkeerondergrond met grote gaten is uitgevoerd. Dat wordt levensgevaarlijk met een stok, rollator of rolstoeler...

Bij Ons Thuis

Het uit ouders van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking bestaande ouderinitiatief ‘Bij Ons Thuis’ bundelt de krachten om op korte termijn in Elst een beschermde en bestendige woonvorm te realiseren voor hun kinderen.

Rouwen en anders leren vasthouden

Ik raakte tijdens mijn opleiding bekend met de term ‘levend verlies’ en dat is waar het hier om gaat. Het maakt de confrontatie met dat wat ik moet aangaan om voor haar een andere plek te zoeken er niet makkelijker op.

Vakantie

Eindelijk, eindelijk is er een einde gekomen aan alle maatregelen…

Nog een paar dagen….

Eindelijk vindt komende zondag het lange beloofde Special Kids…

Wat is GZSP-zorg en wie krijgt dit?

GZSP-zorg is geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die…

Verhuisd naar de Andalhof

In juni is het woonzorgcomplex de Andalhof in Andelst opgeleverd.…

Mevrouw Amy Nagel woont in een Fokuswoning in Elst

Een eigen woning, een eigen voordeur Er zijn in de Overbetuwe…