Vire Hof Driel

Verschrikkelijk jammer dat de hele bestrating en parkeerondergrond met grote gaten is uitgevoerd. Dat wordt levensgevaarlijk met een stok, rollator of rolstoeler...

Bij Ons Thuis

Het uit ouders van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking bestaande ouderinitiatief ‘Bij Ons Thuis’ bundelt de krachten om op korte termijn in Elst een beschermde en bestendige woonvorm te realiseren voor hun kinderen.

Rouwen en anders leren vasthouden

Ik raakte tijdens mijn opleiding bekend met de term ‘levend verlies’ en dat is waar het hier om gaat. Het maakt de confrontatie met dat wat ik moet aangaan om voor haar een andere plek te zoeken er niet makkelijker op.

Vakantie

Eindelijk, eindelijk is er een einde gekomen aan alle maatregelen…

Nog een paar dagen….

Eindelijk vindt komende zondag het lange beloofde Special Kids…

Wat is GZSP-zorg en wie krijgt dit?

GZSP-zorg is geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die…

Verhuisd naar de Andalhof

In juni is het woonzorgcomplex de Andalhof in Andelst opgeleverd.…

Mevrouw Amy Nagel woont in een Fokuswoning in Elst

Een eigen woning, een eigen voordeur Er zijn in de Overbetuwe…

Geen Alternatief

Kent u dat, dat u eigenlijk iets doet, maar het diep in uw hart…

Toegankelijke woningen: een verborgen wooncrisis

Hieronder staan de uitkomsten van de enquête van juni 2021 over…