Toegankelijke woningen: een verborgen wooncrisis

Hieronder staan de uitkomsten van de enquête van juni 2021 over toegankelijk wonen en woningaanpassingen. De enquête is uitgevoerd door Ieder(in) in samenwerking met de Woonbond. De uitkomsten van het woononderzoek maken een verborgen wooncrisis zichtbaar, er is grote woningnood onder huishoudens die zijn aangewezen op toegankelijke woningen.

De uitkomsten van het onderzoek leiden tot de volgende conclusies:

1.Veel mensen met een beperking die huren wonen in woningen met een matig of slecht toegankelijkheidsniveau.
2.Er is een grote vraag naar woningaanpassingen, maar een substantieel deel (een kwart) van de vraag blijft onbeantwoord.
3.Moeten verhuizen in plaats van een woning aanpassen is voor huurders meestal geen oplossing. Er zijn niet of nauwelijks geschikte huurwoningen voor hen beschikbaar.
4.Ook voor mensen in een koopwoning is een verhuisverplichting meestal geen oplossing. Ook voor hen is er nauwelijks aanbod.
5.Er is een groot tekort aan toegankelijke woningen voor mensen met een beperking, in het bijzonder voor jongeren, voor gezinnen en andere meerpersoonshuishoudens.
6. Er is een grote behoefte aan vernieuwend woon(zorg)aanbod voor mensen met een beperking.

Lees het hele rapport op www.Ieder(in).nl