Wat is GZSP-zorg en wie krijgt dit?

GZSP-zorg is geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen. Doel van deze zorg is, dat je thuis kunt blijven wonen en je daar zo goed mogelijk voelen. Sinds 1 januari 2021 wordt deze zorg vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Mensen die GZSP-zorg krijgen

Als je GZSP-zorg krijgt, heb je niet 24 uur per dag zorg nodig. Je hebt wel behandeling nodig, vaak van meerdere zorgverleners. Zij volgen allemaal hetzelfde behandelplan. GZSP-zorg kan lang of kort duren. Je kunt deze zorg thuis krijgen of overdag in een verpleeghuis.

Je kunt GZSP-zorg krijgen als je bijvoorbeeld:

  • meerdere problemen hebt, dat kunnen lichamelijke of psychische problemen zijn
  • de ziekte van Parkinson, Huntington, Korsakov of multiple sclerose hebt
  • een lichamelijke beperking hebt door bijvoorbeeld een beroerte, een ongeluk of een hersentumor

Bespreek met je huisarts of je GZSP-zorg nodig hebt. Je kunt dan ook je eigen mening geven. Als je huisarts vindt dat je de medische zorg nodig hebt, krijg je een verwijsbrief.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wijzigingen-geneeskundige-zorg-thuis-gzsp-zorg