Vrijwilliger voor ons worden?

Er zijn al 58 vrijwilligers regelmatig actief voor de SGO en we zoeken wij nóg meer actieve mensen!

Scholenproject  “Gehandicapt en toch Gewoon”

Ook het scholenproject kan meerdere enthousiaste mensen gebruiken. Door allerlei oorzaken zijn er op dit moment erg weinig mensen die hiervoor kunnen zorgen. Dus ook mensen die als reserve kracht willen mee doen, of alleen in hun eigen dorp willen meedraaien, neem contact op! Ga op woensdagochtenden met een groep van ca 8 mensen op een basisschool aan kinderen uit  groep 6/7 aan de hand van een spel of activiteit uitleg geven?

(Reserve) bezorgers voor het SGO Nieuwsblad, 4x per jaar

Afgelopen periode zijn er meerdere bezorgers gestopt. Spontaan meldden zich al twee mensen die deze taak over willen nemen. Maar wie wil als reserve bezorger gaan functioneren in tijden van vakanties/ziektes? Alleen  in je eigen dorp!

Bestuursleden

Met name uit Oosterhout, Zetten en Randwijk die bijvoorbeeld als contactpersoon het bestuur komen versterken. Zodat de belangen van mensen met een beperking uit alle kernen vertegenwoordigd zijn.  Ook mensen die zich willen inzetten voor één van onze specifieke SGO beleidsvelden:  “Wonen”, “Gelijkheid “ of “Mobiliteit” in de gemeente Overbetuwe, zijn zeer welkom.

Zwemmers

Er is plaats voor nieuwe zwemmers én begeleiders op maandagochtend 11-12 zwemuur in de Helster, Elst. Dit speciale, volledig toegankelijke zwemuur voor mensen met een fysieke beperking wordt begeleid door een tiental vaardige vrijwilligers. De EZ&PC faciliteert dit uur. Kom op afspraak proefzwemmen!

 Schrijvers

Wilt u af en toe een bijdrage leveren aan ons SGO Nieuwsblad, of website? Bijvoorbeeld met nieuws uit uw eigen wijk of dorp, ervaringen met regelgeving,  (on) toegankelijkheid, stemlokalen, horeca bezoek,  (leerlingen) vervoer etc. We horen het graag!

Bel of mail onze secretaris    0481-376040      secretaris@sgo-overbetuwe.nl