corona

Van de bestuurstafel

Corona en SGO

Sinds het verschijnen van ons vorige nieuwsblad in maart staat het leven volledig in het teken van het corona-virus covid-19. Voor SGO had dit tot gevolg dat veel activiteiten afgeblazen moesten worden want de meeste dingen die wij doen hebben een sociaal karakter: je doet het voor en met elkaar en veelal in direct contact. Dat was sinds Ruttes intelligente lockdown met onmiddellijke ingang verboden. Dus geen voorlichting op scholen, zwemmen en bestuursvergaderingen meer, geen overleg met de gemeente, geen schouwen meer om de stoepen en straten voor mensen met een beperking te beoordelen, afblazen van overleggen met politieke partijen enzovoorts en de lastigste: wat te doen met de Special Kids Day. Hier was al ontzettend veel energie in gestoken en de voorbereiding en het aantal aanmeldingen liepen fantastisch goed. Toch nog proberen in het najaar was de eerste gedachte maar uiteindelijk is besloten vanwege de risico’s voor deze zeer kwetsbare groep deelnemers een nieuwe datum in 2021 te prikken.

Tot slot is er nog geen beslissing genomen over het wel of niet doorgaan van de scootmobiel puzzeltocht die gepland staat in september. Hierover zal vóór de zomervakantie een besluit worden genomen.

Corona en mensen met een beperking

De corona-crisis raakt mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking ongekend hard. Veel zorg is verminderd of weggevallen, mensen vereenzamen vanwege de beperking van bezoekmogelijkheden, dagopvang is vaak niet meer mogelijk en mantelzorgers lopen over. De problemen die ervaren worden zijn tot op heden zwaar onderbelicht. Dat is extra schrijnend omdat mensen met een beperking vanwege de continue zorgvraag veelal ernstig in de problemen komen in de 1,5 meter-samenleving. Onlangs is dit door de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink nog eens benadrukt tijdens een uitzending van NPO-1. Hopelijk komt het hiermee beter op het netvlies van het kabinet te staan. Wellicht dat het inzicht toeneemt door nu zelf eens echte beperkingen te ervaren (zoals die door mensen met een beperking altijd ervaren worden).

Corona en koninklijke onderscheidingen

Wij zijn natuurlijk ontzettend trots op Dickie Heij en Bert Jansen die vanwege hun jarenlange inzet voor het zwemmen, het scholenproject en andere activiteiten voor SGO een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. Vanwege corona zijn ze hierover door burgemeester Patricia Hoytink-Roubos telefonisch toegesproken. Ze hebben inmiddels de oorkonde per post ontvangen. Verder zijn ze natuurlijk ruimschoots in de bestelde bloemetjes gezet. De burgemeester heeft toegezegd dat er in het najaar een bijeenkomst voor alle onderscheidenen georganiseerd wordt waarin allen persoonlijk in het zonnetje zullen worden gezet én hun lintje krijgen!