Bij Ons Thuis

Wooninitiatief

Overbetuwe biedt plek aan bijzondere doelgroepen!

ELST – Het uit ouders van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking bestaande ouderinitiatief ‘Bij Ons Thuis’ bundelt de krachten om op korte termijn in Elst een beschermde en bestendige woonvorm te realiseren voor hun kinderen. Daarmee willen de ouders een veilig thuis bieden aan circa veertien uit Overbetuwe en directe regio afkomstige jongeren met een beperking.

Gelet op het feit dat deze jongvolwassenen niet in staat zijn zelfstandig te wonen en blijvend zorg en begeleiding nodig hebben, is eind 2018 door een aantal ouders de stichting ‘Bij Ons Thuis’ opgericht. De ambitie van dit burgerinitiatief is een woonzorglocatie te ontwikkelen samen met de gemeente en lokale ondernemers. Feit is dat er zowel landelijk als regionaal weinig geschikte woonplekken zijn voor deze doelgroep.

Gelukkig geeft de gemeente Overbetuwe aan dat zij ruimte wil bieden aan bijzondere doelgroepen en initiatieven voor bijzondere woonvormen en woonzorgcombinaties wil faciliteren en ondersteunen. Op dit moment richt het ouderinitiatief zich vooral op het, in samenwerking met een aantal partners, verkrijgen van een geschikte locatie, liefst nabij een (dorps)centrum en in de nabijheid van de familie en het sociaal netwerk van de bewoners.

Hoewel ook andere locaties denkbaar zijn, gaat de voorkeur van het ouderinitiatief duidelijk uit naar het vrijkomende schoolgebouw van het Over Betuwe College (OBC) aan de Mozartstraat in Elst. Na een grondige verbouwing kan dit gebouw mede dienst doen als een appartementencomplex met 7×24 uur professionele begeleiding voor veertien jongvolwassenen met een beperking. Ook over het benutten van de overige beschikbare ruimte heeft het ouderinitiatief innovatieve ideeën.

‘Bij Ons Thuis’ en haar toekomstige bewoners hopen vurig dat de gemeente goedkeuring geeft aan deze locatie, actief meewerkt aan het realiseren van dit ouderinitiatief en een veilige en bestendige plek biedt aan deze bijzondere doelgroep. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad hierover in juli een besluit

 

POTENTIËLE BEWONERS GEZOCHT:

Zoek je voor je zoon/dochter een fijne plek in Elst met 24/7 uur begeleiding?

Ben je als ouder(s) bereid om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren ervan?

Meld je dan snel aan! Kijk voor meer info op: www.wooninitiatiefbijonsthuis.nl