Eind juni vond de tweede NAH-bijeenkomst in de Overbetuwe plaats.
We mogen voor deze bijeenkomsten een jaar lang gebruik maken van ‘De Ruimte’ (Protestantse Gemeente Elst) aan de Maartensstraat 32b. De Ruimte is zeer geschikt, gastvrij en warm ingericht voor (coronaveilige) ontmoetingen en het voeren van goede gesprekken met elkaar. Het gebouw is 100% toegankelijk. Parkeren kan voor de deur!
Voor deze tweede bijeenkomst hadden zich enkele nieuwe mensen gemeld. Er waren 16 mensen in totaal.
Mantelzorgers/partners gingen apart in gesprek met elkaar. De anderen verdeelden zich in twee groepjes om zo hun persoonlijke ervaringen te delen. Voor veel mensen een intensieve en waardevolle ochtend.

Wat doen wijzelf, Saskia en Jeanne, als organisatoren (Forte Welzijn en de SGO)?
*Er is een begin gemaakt met een digitaal overzicht aan plaatselijke/regionale informatie voor mensen die te maken hebben met NAH. Dit overzicht is nooit compleet. Maar wel vindbaar alvast op www.sgo-overbetuwe.nl. Denk je aanvullingen of tips te hebben? We zien ze graag tegemoet.
*We inventariseren eventuele thema’s die we af en toe zouden kunnen aanbieden, en kijken of er behoefte aan is. Er is een gespreksspel NAH (Steekjelos) aangeschaft.
*We brengen regionale NAH-organisaties van onze Overbetuwse activiteiten op de hoogte zodat mensen met NAH ons weten te vinden.
*We zoeken mogelijkheden om bijvoorbeeld in Zetten of Heteren een NAH-café op starten.
*En we zoeken meerdere kartrekkers uit alle kernen. Liefst mensen die enige ervaring/kennis hebben met deze doelgroep.

Op dinsdag 21 september vindt het derde NAH-café van dit jaar plaats. We gaan hier een feestelijk en officieel tintje aan geven. Het is immers na twee bijeenkomsten wel duidelijk dat het NAH-café Overbetuwe aan een behoefte voldoet. Alle deelnemers krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging (het is geen vrije inloop!)

Hulp gevraagd bij het NAH-café

Voor het NAH-café zijn we op zoek naar extra mensen die:
• Liefst enige ervaring of deskundigheid op het gebied van NAH hebben.
• Met NAH-mensen en hun partner(mantelzorger) kunnen omgaan, dat houdt onder meer in: contact leggen, empathisch en integer, met handen op rug, ondersteunend daar waar nodig, luisterend, vragend en heel soms sturend. Regie bij de mensen zelf laten.
• Signaleren en doorgeven (zo nodig) van persoonlijke of praktische problemen en/of vragen.
• Bestaande informatie over NAH delen met de groep.
• Openstaan voor suggesties.

Contact:
Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe:
Saskia Henze: telefoon 06 46 37 50 70. Mail: Saskia.Henze@fortewelzijn.nl
Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe:
Jeanne Verdijk: telefoon 0481-376595. Mail: sgo.overbetuwe@gmail.com