Van de bestuurstafel juni 2022

De afgelopen periode hebben we bijna alle energie in de Special Kids Day op 15 mei gestopt. In dit bulletin is daarover veel te lezen en vooral te zien want vanwege beperkte tijd hebben we besloten deze versie vooral te vullen met foto’s en minder met tekst. De dag was een grandioos succes gelet op de vele positieve reacties en zal ook zeker een vervolg krijgen. Volgens vele bezoekers liefst jaarlijks. Het is overigens de vraag of wij als SGO opnieuw de kartrekker willen zijn gelet op de te besteden tijd en de nodige deskundigheid, relaties en netwerken. Eigenlijk heb je echte professionals nodig voor het invullen van zo’n evenement of op zijn minst heel veel ervaring en relevante contacten. We zijn momenteel in overleg met de gemeente hoe dit in de toekomst te gaan organiseren. Uiteraard willen we wel betrokken blijven bij de organisatie van een volgende evenement.

Om als SGO meer zichtbaar te worden binnen de Overbetuwse samenleving hebben we de afgelopen periode bij wijze van experiment een keer op een donderdagochtend een kraampje bemand tijdens de weekmarkt. Gelet op de vele contacten die gelegd zijn, de adviezen die gegeven zijn en de positieve reacties kunnen we terugkijken op een succesvolle proef die we in de toekomst zeker zullen herhalen. Dan vragen we er trouwens een revalidatiemonteur bij want als je kritisch kijkt naar de vele mensen met hulpmiddelen als rollators en scootmobiels zie je dat er best veel verkeerd afgesteld zijn.

Bij de gemeente Overbetuwe zijn we al zichtbaar omdat we daar regulier tweemaandelijks overleg hebben over vele onderwerpen. Wat de laatste tijd opvalt is dat we bij alle toegankelijksheids-vraagstukken betrokken worden waar de gemeente over gaat. Zo zaten we onlangs om tafel over het buitenterrein van het nieuwe ziekenhuis en ligt er een uitnodiging om over de nieuwe inrichting van ’t Fort te gaan praten.

Een terrein waarop we ons als Gehandicaptenplatform tot op heden niet bewogen is werken en leren. Er ontbreekt op dit terrein nogal wat wanneer het over mensen met een beperking gaat. Inmiddels hebben we uitvoerig gesproken met de verantwoordelijk ambtenaar over de notitie Overbetuwe Werkt met als ondertitel “Visie op re-integratie”. Conclusie uit dit gesprek is dat onze gesignaleerde tekortkomingen in met name de uitvoering herkent worden en dat we hierover samen met betreffende ambtenaar in gesprek gaan om vervolgens hierover in overleg te gaan met de nieuwe wethouder die naar zeggen zeer gericht is op dit domein en de ambitie heeft iets neer te zetten. Dat biedt perspectief! In een volgend bulletin zal hier uitvoerig aandacht aan besteed worden.

Rest eenieder een fijne zomerperiode te wensen.

Theo Bus