uitje

Van de bestuurstafel

Vaker heb ik vanaf deze plek geschreven over de hoeveelheid verbeteringen die opgepakt kunnen worden voor mensen met een beperking in onze gemeente. Het zijn er eindeloos veel. Het gaat over het adviseren van de gemeente over hoe de burgers in de toekomst binnen de gemeente het beste kunnen wonen (gemeentelijk woonvisie). Over het Sociaal Team, nieuwe websites van de gemeente. Over hoe het staat met de toegankelijkheid van gebouwen. Over het melden van losliggende stoeptegels en alles wat je daar tussen maar kunt bedenken. We worden bij al die zaken betrokken vanuit de gemeente of we signaleren ze zelf.

Nieuwe bestuursleden!
Waar we helaas vaker tegenaan liepen is hoe wij met een relatief klein groepje vrijwilligers al deze verbeteringen op kunnen pakken. Eigenlijk hadden we te weinig bestuursleden. Voor klussen als het maken van dit nieuwsblad en het bijhouden van sociale media. Ook voor projecten zoals het zwemmen en het scholenproject kunnen we steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken.
Ik ben dan ook superblij en trots te mogen constateren dat het afgelopen half jaar verschillende enthousiaste nieuwe vrijwilligers tot het bestuur zijn toegetreden. Hierdoor zijn we inmiddels met 12 bestuursleden.
De “nieuwen” zijn Jan, Lieke, Peter, Trees en Nel. Je leest al iets over hen in een versie van dit nieuwsblad. Nel is inmiddels ook bereid secretaris te willen worden waardoor een noodzakelijke schakel in het bestuur na meer dan een jaar daadwerkelijk ingevuld wordt.

Vrijwilligers bedanken we met een “Dagje Uit”
Uit dank voor de inzet van al onze zestig vrijwilligers en om de onderlinge band te verstevigen organiseren we dit jaar voor het eerst weer sinds Corona ons “Bindingsuitje” op zaterdag 15 april aanstaande in het Openluchtmuseum. Er is een mooi programma waarvoor de uitnodigingen inmiddels de deur uit zijn en de aanmeldingen binnenstromen.

Vooruitgang
En tenslotte is er op een paar belangrijke onderwerpen vooruitgang geboekt. Na jarenlang getouwtrek over een aantal lastige verkeerssituaties is er toegezegd door de gemeente dat deze allemaal opgelost zullen worden in het eerste kwartaal van 2023. Verder is er uit overleg met wethouder Rene Post duidelijkheid ontstaan de samenwerking tussen gemeente en UWV waardoor mensen met een beperking beter geholpen kunnen worden bij hun zoektocht naar (on)betaald werk.
En tenslotte zijn we bij een eerste bijeenkomst over de te ontwikkelen woonvisie van de gemeente Overbetuwe geweest. Dit onderwerp is ontzettend belangrijk maar ook lastig in deze tijd van schaarste en komt ongetwijfeld nog regelmatig terug in dit nieuwsbulletin.

Theo Bus

uitje