corona

Mens staat voorop

Opa zit achter zijn aanleunhuisje op het bankje. De buitentemperatuur…