Toegankelijkheid

De SGO schafte de nieuwste versie van het Handboek Woonkeur én van het Handboek Toegankelijkheid aan. Zo kunnen wij bij de nieuwbouwprojecten de juiste maten en regels inbrengen.

Handboek WoonKeur
Dit boek stelt eisen aan de gebruiksveiligheid, de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van woningen en woongebouwen. In het handboek staan de eisen die voor de architect van belang zijn. De eisen die voor uitvoerende partijen relevant zijn, zijn in aparte modules weergegeven. Het waarom van iedere eis wordt in het boek toegelicht en het boek is voorzien van vele verhelderende tekeningen.
WoonKeur is ontwikkeld in samenwerking met onder andere consumentenorganisaties (Ouderenbonden, VACpunt Wonen) en koepelorganisaties als Bouwend Nederland en Aedes.

Handboek voor Toegankelijkheid
Dit handboek belicht de ergonomische aspecten bij het programmeren, ontwerpen, bouwen en beheren van voor iedereen toegankelijke stedelijke inrichting, gebouwen en woningen. Het boek is bestemd voor iedereen die betrokken is of betrokken kan zijn bij het beheer, het ontwerp en inrichting van de fysieke omgeving.
Een boek dat een belangrijke bijdrage levert aan het denken over een
voor iedereen toegankelijke omgeving: doorleefde richtlijnen voor de openbare buitenruimte, gebouwen en woningen. Het zijn richtlijnen, die in de afgelopen decennia zijn ontwikkeld en doorontwikkeld dankzij de ervaringsdeskundigheid van iedereen die in de bestaande gebouwde omgeving knelpunten ervaart en die deze knelpunten met ons en met gelieerde organisaties wilde delen.
Toegankelijkheid is in het belang van iedereen.
Bouwen voor iedereen heeft de toekomst

Lang niet toegankelijk|
Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving
Rapport (juni 2021) van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Bij het verschijnen van deze publicatie is het bijna vijf jaar geleden dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland in werking trad. In vijftig artikelen bevestigt het verdrag het recht van Nederlanders met een beperking om gelijkwaardig deel te nemen aan de samenleving, net als ieder ander dus. Dat ook mensen met een beperking recht hebben op een toegankelijke samenleving, zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Evengoed als van anderen wordt van hen tenslotte ook verwacht dat zij zelfredzaam zijn en bijdragen. Dat kan alleen als de samenleving dit ook mogelijk maakt.

Toegankelijkheid gaat  niet alleen over praktische, maar ook over sociale belemmeringen. Supermarktmedewerkers, buren, voorbijgangers, coaches, vrienden en kennissen kunnen veel verschil maken, maar zijn zich hier niet altijd van bewust.

Als mensen met een lichamelijke beperking beperkt zijn in hun mogelijkheden, komt dit dus niet in de eerste plaats door hun beperking, maar vooral doordat de samenleving hindernissen opwerpt die hen uitsluiten.  Bron: www.scp.nl