NAH café, Herveld/Andelst

Start 3e NAH café 23 januari in de Hoendrik. Lotgenotencontact Niet Aangeboren Hersenletsel

“Alles kan, misschien een beetje anders, maar alles kan”

Marïelle rijdt paard bij Bio Manege in Arnhem. Ze denkt in mogelijkheden

Agenda

Komende tijd zijn er veel extra activiteiten, van puzzeltocht tot voorlichting en een wandeling...

Familieroute in Het Waterrijk

Familieroute feestelijk geopend! geschikt voor scootmobielers, voor driewielfietsen is het soms net te smal

Krasse K(n)arren

In Arnhem Zuid en Elst/Overbetuwe is een groep (ook jongere) scootmobielers actief.

Discofeest en Hippocampe voor Zaza

Zaza en Pippi hebben creatieve ouders

Park Lingezegen, Toegankelijk Familieroute door Waterrijk West

Toegankelijke Familieroute Waterrijk West kan per rolstoel/scootmobiel gereden worden

Toegankelijkheid Heteren

René maakte in Heteren met zijn drone opnames van de nieuwe dijkafgang, de ribbeltegels en de hekken daar.

Fietsen, samen of per duofiets

Veel mensen trekken er graag per fiets op uit. Het is gezellig om dit samen met meer mensen te doen. In Elst kregen we deze vraag van Jan. Hij zoekt mensen uit de Overbetuwe die regelmatig gezamenlijk willen fietsen. Jan is heeft al jaren Parkinson en hij heeft een bijzondere fiets.

Hoeveel Handige Hekken in Hemmen?

Hoe staat het met de Handige Hekken voor 4-wielers in Hemmen? Heel goed, want bij de najaarsronde ‘22 van Overbetuwe Doet hebben we €2500,- opgehaald!