In Arnhem Zuid en Elst/Overbetuwe is een groep (ook jongere) scootmobielers actief. Zij komen elke eerste vrijdag van de maand rond 10.00 uur bij elkaar om een tocht te maken. Ze zijn jaarlijks ook present bij onze fotopuzzeltocht. Sommige deelnemers doen mee per duofiets of anderszins aangepast vervoer en partners komen op gewone fietsen. Er fietsen een of twee begeleiders mee.
De Krassen K(n)arren starten op verschillende verzamelpunten met koffie en thee en eindigen rond 12.30 uur met een drankje op verschillende plekken. In de wintermaanden beperken zij zich tot binnenactiviteiten of themabijeenkomsten. De kosten zijn 3 euro per keer.
Contact Riet Rijnbeek, 06 2317 9011 of mail naar r.rijnbeek@kpnmail.nl