Thema middag NAH

Onlangs hebben SGO en Forte Welzijn een thema-middag georganiseerd over NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) voor 36 professionals van het Sociaal Team Overbetuwe en hun netwerk. De organisatie Hersenz/Pluryn gaf informatie over de achtergronden en gevolgen van NAH en wat hun behandelaanbod kan betekenen.

Daarna stelden Esther, Anita, Corrie en Gerold, onze ervaringsdeskundigen uit de Overbetuwe, zich voor. Zij zouden hun persoonlijke verhaal gaan vertellen.
De groep ging in 4 groepen verder, iedere groep met één ervaringsdeskundige. Zij deelden alle vier hun (on-)zichtbare beperkingen. ‘Prikkels, pijn, minimale energie, onmacht, emoties, onbegrip, veranderde relaties, denken, teveel, te moe, vechten, overzicht missen’ was hun rode draad.
Hun doel was meer bekendheid en inzicht geven zodat lotgenoten zich herkennen, zich begrepen voelen en erkend worden door de professionals.

Een zeer waardevolle middag voor de vier vertellers. En om NAH beter op de kaart te zetten voor alle aanwezigen. Bekendheid van en begrip voor NAH kan er voorlopig niet genoeg zijn.

Informatiemap
Alle aanwezigen kregen op het eind van de middag de nieuwe Overbetuwse NAH informatiemap