Woonstichting Valburg: in gesprek met Sietske

We hadden contact met Sietske Vrieling, coördinator Team Wonen bij Woonstichting Valburg met een aanbod van 1225 woningen in de Overbetuwe. Hiervan is een aantal woningen gelijkvloers en een aantal multifunctioneel. Woonstichting Valburg is niet verbonden met Entree maar heeft een eigen aanbodsysteem.

In Zetten is in december 2020 het ‘Hof van Zetten’ opgeleverd met 18 gelijkvloerse appartementen en 3 multifunctionele woningen waar in principe de mensen met een medische indicatie en doorstromers van Woonstichting Valburg voorrang kregen. Er zijn nieuwe projecten gepland, kijk hiervoor regelmatig op: Projecten – Woonstichting Valburg (wstvalburg.nl)

“Schrijf je altijd (nu al) in bij de woningstichtingen, ook als je een koopwoning hebt, zodat je inschrijftijd opbouwt”

Inschrijven kost niets, je moet wel een account aanmaken. De toewijzing van een woning geschiedt namelijk op basis van een aantal voorwaarden. Soms is er urgentie (vanuit gemeente/Wmo) maar ook de inschrijfduur, het inkomen en of je een ander huurhuis achterlaat zijn daarbij bepalend.
Als je een aangepaste woning zoekt moet je zelf bijhouden wat het aanbod is en zelf reageren tot je aan de beurt bent.

De gemeente heeft een centrale rol. Bij het Wmo-loket wordt vastgesteld of er aanpassingen nodig zijn in de huidige woning, of dat een verhuizing naar een aangepaste woning noodzakelijk is (indicatiestelling). Alles wat mensen bij een bouwmarkt kunnen kopen wordt niet vergoed, bijvoorbeeld beugels naast het toilet. Meestal krijgen mensen een indicatie voor een levensloopgeschikte woning. In zeer urgente situaties is er overleg tussen woonstichting en gemeente zodat een vrijgekomen woning direct wordt toegewezen.

Voor de verhuur van bijzondere woonvormen werkt de Woonstichting Valburg samen met Stichting Philadelphia Zorg. Het betreft woningen voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Het aanbieden en verhuren van deze woningen wordt door de Stichting Philadelphia zelf verzorgd. De woningen liggen aan De Grip in Zetten.  Kijk voor meer informatie op: www.philadelphia.nl

Huurders van Woonstichting Valburg, ouder dan 60 jaar krijgen voorrang bij het verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Ook krijgen zij € 500,- verhuiskostenvergoeding en mogelijk huurkorting. Kijk voor informatie op: 60+ en verhuizen, Ik huur – Woonstichting Valburg (wstvalburg.nl)

Geïnteresseerd in een afspraak met een woonadviseur?
Neem dan contact op met Sietske Vrieling. Dat kan door een email te sturen naar s.vrieling@wstvalburg.nl
Of lees het blad van de woonstichting: Zomeruitgave Woonjournaal-JUN2021.pdf (wstvalburg.nl)
Woonstichting Valburg: www.wstvalburg.nl