WAT IS GEWOON, zoekt vrijwilligerscollega’s

Een vernieuwde naam en een vernieuwde aanpak voor het Scholenproject.
Er zijn handicaps die aan de buitenkant (goed) zichtbaar zijn, er zijn echter ook beperkingen die niet 1-2-3 opvallen en toch een andere aanpak vragen om “gewoon” te kunnen functioneren. De naam van ons scholenproject “Wat is gewoon”, hebben wij bewust gekozen, want wij kijken naar mogelijkheden en trekken het begrip “handicap” breder dan enkel de zichtbare problemen

Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe heeft veel te bieden. Eén van de dingen die wij doen is voorlichting geven, bij kinderen gebeurt dit via het scholenproject “Wat is gewoon”…
Wij verzorgen wekelijks, op de woensdagochtend (m.u.v. de schoolvakanties en de decembermaand) een gastles op bijna alle basisscholen in de Overbetuwe. In samenspraak met de basisscholen bezoeken wij dan groep 7 en gaan we interactief, samen met de kinderen, ontdekkend aan de slag.

Ons programma bevat meerdere vaste onderdelen; zo is er een introductiefilm met een quiz en wordt gesproken over wat er door de groep zoal naar voren komt. In werkgroepjes gaat iedereen met speciale onderwerpen aan de slag, zoals slechthorendheid /doofheid en slechtziendheid /blindheid. De kinderen ervaren hoe het is om met een blindengeleidehond en/of blindenstok te lopen. Ze proberen uit hoe het voelt om in een rolstoel te zitten en met een rollator te lopen. Gehoorproblematiek wordt met een koptelefoon op nagebootst, waarbij liplezen wordt geoefend.
Een breed scala aan hulpmiddelen geeft de kinderen een nieuwe kijk op handicaps.
Met verschillende materialen worden de zintuigen uitgedaagd.

Wij starten gezamenlijk en sluiten ook weer gezamenlijk af; het is steeds weer heel bijzonder om te zien hoe enthousiast en leergierig de kinderen zijn. Er worden veel verhalen spontaan gedeeld en aan het eind van de ochtend is iedereen moe maar voldaan.

Wat wij dus doen is de kinderen laten ervaren en uitproberen, zodat zij zichzelf een (al dan niet vernieuwend) beeld kunnen vormen, rondom handicaps en gehandicapt zijn.

Wat “gewoon” is, is voor iedereen anders

Wij kijken samen interactief naar de mogelijkheden in plaats van puur de beperkingen. Wie een idee heeft, krijgt alle gelegenheid om er mee bezig te zijn, vragen worden besproken, theorie en praktijk vloeien zo in elkaar over.

Ben jij door het lezen van dit stukje enthousiast geworden en zie jij jezelf deel uitmaken van ons team, dan zijn wij op zoek naar JOU!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Ans Selman- 0651647349 of Françoise Vaartjes- 0611062315