Vizier, de antidiscriminatievoorziening in Overbetuwe

Iedere gemeente heeft als taak om een onafhankelijk meldpunt in te richten waar inwoners en professionals terecht kunnen voor advies en bijstand wanneer iemand zich gediscrimineerd of gepest voelt.

Wanneer schakel ik het meldpunt van Vizier in?

Er kan contact met Vizier worden opgenomen als iemand zich gediscrimineerd voelt of discriminatie waarneemt. Het is altijd goed om incidenten te melden, ook wanneer er geen hulp of advies nodig is. Vizier registreert namelijk alle meldingen en krijgt aan de hand van meldingen meer inzicht in waar en hoe discriminatie voorkomt. Op basis van deze signalen geeft Vizier advies aan beleidsmakers om passende maatregelen te nemen.

Wat kan Vizier doen met mijn klacht?

Vizier luistert en neemt iedere klacht serieus. Vizier kan advies geven hoe er in een bepaalde situatie met discriminatie om kan worden gegaan. Ook kan er ondersteuning worden geboden om met anderen in gesprek te gaan en samen een oplossing te bieden. Vizier helpt ook bij het voeren van klachtenprocedures en bij het doen van aangifte bij de politie. Vizier is een onafhankelijk stichting. Zij gaat vertrouwelijk om met gegevens en zet nooit stappen zonder toestemming van de melder van de klacht. De hulp van Vizier is gratis.

Hoe kan ik melding maken van discriminatie of pesten?

Het melden van discriminatie kan telefonisch via (085) 07 34 600 of

online via: https://discriminatieoost.nl/meld-een-klacht/.