Van de bestuurstafel

Gisteravond was er weer een persconferentie van Rutte en de Jonge. De besmettingscijfers en de opnames in de ziekenhuizen stijgen weer. Dus werden er weer maatregelen afgekondigd. Je hoopte dat het met een hoge vaccinatiegraad eindelijk beheersbaar zou worden, maar het gaat toch weer de verkeerde kant op.

De eerste afzeggingen zijn er al weer. Het scholenproject is voorlopig weer stopgezet, de beursvloer Oostbetuwse Uitdaging waar we nog dingen wilden halen voor de Special Kids Day is afgeblazen en de Ouderenbeurs in Oosterhout waar we met een stand zouden staan is verschoven naar 2022.

De zoveelste opleving van het virus zou aanleiding kunnen zijn bij de pakken neer te gaan zitten, maar dat doen wij niet. Uiteraard met inachtneming van alle geldende beperkingen zullen we ons nadrukkelijk in blijven zetten voor onze doelgroep. Dit nieuwsbulletin met heel veel waardevolle informatie en verhalen is daar een heel mooi voorbeeld van.

Een ander voorbeeld is dat we de afgelopen periode gesprekken met het verantwoordelijk management van het sociaal domein van de gemeente Overbetuwe hebben gehad. Dit naar aanleiding van nogal wat klachten die bij ons binnenkwamen over de toepassing van de WMO. Deelnemers aan deze gesprekken waren de gedupeerde cliënt, de manager en coördinator van het sociaal domein en SGO-bestuursleden. De klachten hadden veelal als aanleiding dat praktische zaken als voorzieningen en PGB-aanvragen niet naar wens verliepen. Als rode draad viel uit al deze gesprekken te halen dat de bejegening van cliënten door de consulenten nogal eens ondermaats was (is?). In plaats van zich in te leven in de situatie van de cliënt en dit als uitgangspunt te nemen, vormen vaak geld, regels en procedures de insteek voor de consulenten. Cliënten voelen zich daardoor meer bedreigd dan geholpen.

Een belangrijk punt dat in dit kader speelt, is de grote afhankelijkheid van cliënten van de gemeente. De inschatting is dat veel cliënten zich maar gedeisd houden omdat ze anders bang zijn voor toekenningen nu en in de toekomst. Wij waren dan ook heel blij dat een aantal cliënten het gesprek aan durfde te gaan. We constateerden gelukkig ook in woord en gedrag dat het management van het sociaal domein blij was met deze ontboezemingen.

Onder andere via eerdere meldingen was men wel op de hoogte van het soms slecht functioneren van consulenten. “De consulent moet naast de cliënt staan en niet er tegenover” was een stellige uitspraak van de manager van het sociaal domein die wij bij herhaling vernomen hebben. Ook is gestart met een driejarig opleidingstraject voor alle consulenten waarbij inlevings- ofwel empathisch vermogen een belangrijk onderdeel gaat vormen. Ook worden alleen maar meer consulenten aangenomen op HBO-niveau en zal vanwege continuïteit en kwaliteit van relaties zoveel mogelijk met vaste dienstverbanden gewerkt gaan worden.

Wij zijn heel blij dat de verantwoordelijken voor de uitvoering de problemen herkennen en dat er daadwerkelijk actie op ondernomen is. We zijn heel erg benieuwd naar het resultaat en gaan de gemeente hierop nadrukkelijk volgen. Mocht jij in dit kader iets willen melden/bespreken neem dan contact op met mij of een van de andere bestuursleden zoals vermeld op bladzijde twee van dit blad.

Het is weer de tijd van het jaar dus hierbij een kerstwens:

 

Ik heb een wens voor iedereen,
een mooie kerst met lieve mensen om je heen.
Mensen die van je houden om wie je bent,
en in wie je misschien een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om die mensen geeft,
dat je samen met hen iets moois beleeft.
Geniet van de warmte die dit alles brengen kan,
en maak er een gezellig en fijn kerstfeest van!

 

Theo Bus