Column

In het vorige bulletin was ik nog redelijk positief omdat vanwege dalende besmettingscijfers en vaccins licht aan het einde van de tunnel leek te gaan schijnen. Nu inmiddels een tweede besmettingspiek verder, een dreigende derde vanwege een Britse variant en een stroperige vaccinatiestrategie blijft het een piepklein lichtje op grote afstand. Maar ja, wellicht echter nog niet het perspectief waar eenieder zo naar snakt.

Uiteraard heeft corona op ons functioneren als SGO ook grote invloed omdat zaken niet of maar beperkt voortgang hebben. Dat wordt nog versterkt doordat menigeen zelf onderdeel van de risicogroep vormt. Maar toch. In kleiner verband met inachtneming van de regelgeving en via de moderne mediamiddelen kun je best nog wel het een en ander blijven doen. Probleemsituaties blijven zich simpelweg voordoen zoals bij het uitvoeren en toekennen van WMO en jeugdwetvoorzieningen. Daar moet dan wel iets mee gebeuren. In die zin prijzen we ons gelukkig met een goede ingang bij de gemeente Overbetuwe. In sommige situaties heeft dit tot oplossingen geleid. In andere gevallen nog niet direct, omdat ze veel groter zijn. Een belangrijk onderwerp in dit kader is bijvoorbeeld de aanpassing door de gemeente van de toekenning van een PGB in het kader van de jeugdwet. Inhoudelijk valt daar nog het een en ander aan op te merken terwijl ook het proces bepaald niet zorgvuldig verlopen is. We zitten daar momenteel nog midden in, hoewel het formele besluitvormingsproces al een heel eind gelopen is.

Langere adem vergt het onderwerp ‘bejegening’ door medewerkers van het Wmo-loket. Daar blijven klachten over binnenkomen. Gelukkig wordt er momenteel voor de medewerkers van het Wmo-loket een trainingstraject gestart. Onze ervaringen worden bij deze training als input gebruikt. Dit onderwerp lijkt nu echt serieus opgepakt te worden en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Wat daar ook helpt is dat er sprake is van nieuw management dat onze signalen zeer ernstig neemt!

Ook was het de afgelopen tijd zo rond de jaarwisseling een goede periode om zaken eens af te ronden. Zoals het maken van het jaarverslag en het opstellen van een financiële verantwoording. Dan is ongestoord kunnen werken wel lekker.

Hou vol en hopelijk is het kleine lichtje aan het eind van de tunnel bij het verschijnen van ons volgende nieuwsbulletin een vol schijnende lentezon geworden!
Theo Bus

Jaarverslag 2020

Over het jaar 2020 is voor het eerst sinds een aantal jaren weer een jaarverslag gemaakt. Ondanks Corona blijkt dat dit jaar opnieuw een veelheid van onderwerpen gespeeld hebben en is toch deels invulling gegeven aan projecten als het zwemmen, verbetering toegankelijkheid wijken en gebouwen en speeltuinen. Ook kreeg in dit jaar de afstemming met de gemeente goede structurele inhoud waardoor vele belangrijke onderwerpen konden worden afgestemd en opgepakt. Mocht je interesse hebben in een exemplaar dan kun je deze opvragen bij onze secretaris Ton Overkamp: secretaris@sgo-overbetuwe.nl. Hij zal je dan een exemplaar mailen.