Van de bestuurstafel 2020

Bijna alles op de handrem. Nadat we na de zomervakantie een enkele keer coronaproof met het hele bestuur vergaderd hebben dwingt het virus ons opnieuw activiteiten op te schorten of slechts op een laag pitje voortgang te laten hebben. Het zwemmen mag gelukkig nog wel en daar zijn de deelnemers heel blij mee. Maar de voorlichting aan de groepen 7 van de Overbetuwse scholen is waarschijnlijk voor het hele schooljaar afgeblazen omdat het niet mag, óf omdat het voor onze vrijwilligers te risicovol is. Het kinderfeest ‘Special Kids Day’ is verplaatst naar 30 mei 2021 maar gelet op het vooralsnog uitblijven van veilige vaccins en/of medicijnen (en dan moet de inenting ook nog geregeld worden) lijkt dat tijdstip langzaam ook in gevaar te komen. Hetzelfde geldt voor de organisatie van een speciale bijeenkomst vanwege het
25-jarig bestaan van SGO in 2021. Dat gaat waarschijnlijk op zijn vroegst najaar 2021 worden.

De gemeente heeft inmiddels onze inbreng ten behoeve van de nieuwe visie op het sociaal domein volledig overgenomen

Maar er gebeurt verder gelukkig nog wel iets. De gemeente heeft inmiddels onze inbreng ten behoeve van de nieuwe visie op het sociaal domein volledig overgenomen. Natuurlijk hebben we vooral gehamerd op de belangen van mensen met een beperking. Inmiddels heeft de gemeenteraad met een grote meerderheid (21-5) het plan aangenomen. De volgende raadsvergadering wordt nog gestemd over de taken van een raadscommissie die de uitvoering van dit plan gaat volgen. Een kanttekening bij de uitvoering is het gegeven dat de gemeente met een bezuinigingsopdracht binnen ook het Sociaal domein zit.
Met de gemeente is het tweemaandelijks overleg overigens weer opgepakt. Helaas moeten we constateren dat corona ook hier vertragend werkt maar er zijn ook zaken die wel voortgang hebben. Onderwerpen op de agenda zijn onder andere de door ons uitgevoerde schouw in de Westeraam, de toegankelijkheid van het nieuwe gemeentehuis, de beschikbaarheid en leesbaarheid (alsmede de digitale toegankelijkheid) van gemeentelijke info zoals bijvoorbeeld over WMO. Het beleid met betrekking tot de toegankelijkheid van speeltuinen, het (leerlingen)vervoer, de vulling van de website toegankelijk Overbetuwe, aandacht voor Niet Aangeboren Hersenletsel, de regeling MEEDOEN en de nieuw op te stellen parkeernota.

Tenslotte oriënteren we ons als SGO op een aantal items waar volgens ons wat aan gedaan moet worden. In behandeling zijn onder andere de onderwerpen wonen en mobiliteit. Er zijn er nog meer zoals gezondheid en arbeidsmarkt, daar zoeken we nu vooral de juiste mensen voor. Denkt u hieraan met uw deskundigheid en/of ervaringen iets te kunnen bijdragen? Wij zijn op zoek naar u.
Hiervoor verwijs ik graag naar de oproep daartoe elders in dit bulletin.

De besmettingscijfers beginnen fors te dalen en naar aanleiding daarvan zullen naar verwachting ook de ziekenhuisopnames dalen.

En als laatste opmerking die we als bestuur willen meegeven: hou vol! Er lijkt namelijk perspectief te ontstaan. De besmettingscijfers beginnen fors te dalen en naar aanleiding daarvan zullen naar verwachting ook de ziekenhuisopnames dalen. En misschien wel het belangrijkste: er wordt binnenkort een vaccin vrijgegeven (Pfizer) dat in 90% van de gevallen effectief is en Nederland heeft daarvan al heel veel ingekocht. Misschien kruipen we begin volgend jaar toch uit dat diepe coronadal!

Hou vol, blijf gezond en heb fijne kerstdagen!

Theo Bus