Per 2024 is Nel Achterhes gestopt als secretaris/ bestuurslid SGO!

Wie is Nel:

Hallo allemaal, Ik ben de nieuwe secretaris van SGO.
Mijn naam is Nel Achterhes, ik ben 58 jaar, en woon met Hannah sinds anderhalf jaar in Hemmen. Daar ben ik al met een paar anderen bezig om het Landgoed toegankelijk te maken voor 4-wielers, want ik zit zelf ook in rolstoel vanwege MS. En zo kwam ik bij SGO uit. Daar wil ik me graag nuttig maken, als secretaris en als contactpersoon voor Zetten en Hemmen. In mijn vrije tijd lees ik veel en teken en schilder. Daarnaast zorg ik voor mijn hulphond, die trouwens bijna met pensioen moet. Ik hoop wel dat ik een nieuwe krijg! Je kunt me bereiken door een mailtje naar secretaris@sgo-overbetuwe.nl  te sturen

Nel neemt voortaan onderstaande taken voor de SGO op zich:

* Het organiseren en voorbereiden van vergaderingen van bestuur inclusief verslaglegging. Hieronder valt ook de administratieve ondersteuning zoals het verzorgen van mailingen, (vrijwilligers)administratie en het bijhouden van het archief.
* Invulling geven aan het formeel aanspreekpunt van de SGO: Verzorgen/bewaken/archiveren interne/externe post
* Ziet toe op naleving van de statuten en reglementen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
* Ziet toe op opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten.
* Opstellen adviezen gevraagd/ongevraagd de doelgroep aangaande
* Focust zich op taken en activiteiten waarmee hij of zij het bestuur van dienst is en waarde weet toe te voegen.