Per 2023 is onze nieuwe secretaris Nel Achterhes van de Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe geworden . We zijn erg blij dat zij deze taak voortaan zal vervullen!

Zij neemt voortaan onderstaande taken voor de SGO op zich:

* Het organiseren en voorbereiden van vergaderingen van bestuur inclusief verslaglegging. Hieronder valt ook de administratieve ondersteuning zoals het verzorgen van mailingen, (vrijwilligers)administratie en het bijhouden van het archief.
* Invulling geven aan het formeel aanspreekpunt van de SGO: Verzorgen/bewaken/archiveren interne/externe post
* Ziet toe op naleving van de statuten en reglementen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
* Ziet toe op opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten.
* Opstellen adviezen gevraagd/ongevraagd de doelgroep aangaande
* Focust zich op taken en activiteiten waarmee hij of zij het bestuur van dienst is en waarde weet toe te voegen.