Vacature, wordt U onze nieuwe secretaris?

Onze secretaris van de Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe legt binnenkort, na jarenlange inzet, zijn functie als secretaris neer.

We zijn dus op zoek naar een enthousiast persoon die onderstaande taken voor de SGO op zich neemt:

* Het organiseren en voorbereiden van vergaderingen van bestuur inclusief verslaglegging. Hieronder valt ook de administratieve ondersteuning zoals het verzorgen van mailingen, (vrijwilligers)administratie en het bijhouden van het archief.
* Invulling geven aan het formeel aanspreekpunt van de SGO: Verzorgen/bewaken/archiveren interne/externe post
* Ziet toe op naleving van de statuten en reglementen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
* Ziet toe op opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten.
* Opstellen adviezen gevraagd/ongevraagd de doelgroep aangaande
* Focust zich op taken en activiteiten waarmee hij of zij het bestuur van dienst is en waarde weet toe te voegen.

Voor meer informatie bel SGO voorzitter Theo Bus, 06 5780 2102