Stemlokalen Overbetuwe

Op 26 maart en op 23 mei vonden er verkiezingen plaats. Sinds dit jaar moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met lichamelijke beperkingen. In februari was hierover al contact met de SGO om te kijken waar er nog verbeterpunten waren die zoveel mogelijk vóór 26 maart uitgevoerd zouden worden:

  • In Valburg werd een extra drempeloprit aangelegd, deze voldeed prima!
  • Er werden extra instructies aan de medewerkers van het stembureau gegeven.
  • De deurdrangers zouden eraf gehaald zijn, of deuren zouden open staan.
  • Aanwezige drempelopritjes zouden op de juiste plek liggen.
  • Iedereen kon of mocht om hulp vragen.
  • Elk stemlokaal kreeg een loep en een verlaagd stemhokje.
  • Zo nodig kon men bij de gemeente een grootletter kiesoverzicht aanvragen.

Daarnaast kwam er extra informatie in de pers, alle stemlokalen zouden toegankelijk zijn.

Na de eerste verkiezingen in maart hebben we een aantal mensen gevraagd wat hun ervaringen waren. Meerdere locaties waren prima in orde. Maar het grootste euvel waren de deurdrangers die op meerdere locaties verhinderden dat mensen überhaupt naar binnen konden.

“Ik weet niet hoe de dranger eraf kan”.

Dat kwam omdat de stembureaumedewerkers niet wisten hoe ze de dranger eraf konden halen en/of dat ze het te koud vonden om de deur open te laten staan. Daardoor lagen er soms ook de drempelopritjes naast de deur omdat deze anders niet dicht kon. En hoe kom je een gebouw binnen als er zware dranger en geen toegankelijke bel is? Of als er een groot rooster voor de deur ligt. Niet overal waren verlaagde stemtafels. En soms werd het echt niet op prijs gesteld dat je er iets van zei.

Kortom er mankeerde nog wel het een en ander… Maar de gemeente geeft aan dat er hard aan gewerkt wordt om deze problemen in de toekomst op te lossen …