Oproep
In 2021 bestaat de Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe (SGO) 25 jaar. Dit is voor ons reden een feestelijke bijeenkomst te organiseren en een jubileumblad uit te geven. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig.
We willen het jubileumblad uitgeven omdat er een interessante maar veelal onderbelichte historie ligt. En er sinds een aantal jaren ontwikkelingen plaatsvinden die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor gehandicapten, waarbij we als SGO op gemeentelijk niveau steeds meer voet aan de grond krijgen. We zijn trots op wat we hebben kunnen betekenen door de jaren heen en dit vormt als het ware de basis voor de toekomst.

Naast dit te willen delen met de burgers van Overbetuwe willen we het jubileumblad ook gebruiken om burgers meer bewust te maken van het bestaan van medeburgers met een beperking. Dit zijn niet alleen de rolstoelgangers die herkenbaar zijn in het straatbeeld maar ook vele anderen. Gemiddeld 20% van de Overbetuwse bevolking heeft op een of andere manier een beperking. In wet- en regelgeving wordt het belang van mensen met een beperking sinds jaar en dag redelijk goed vertegenwoordigd maar het schort vooral aan de uitvoering zoals uit het recente rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (november 2020) blijkt. Over de uitvoering van de wetgeving voor mensen met een beperking de afgelopen 25 jaar vallen boekwerken te vullen. Maar hoe hebben we dat nou deze periode in Overbetuwe en zijn gemeentelijke voorgangers gedaan?

Ben je geïnspireerd geraakt door dit maatschappelijk relevante onderwerp neem dan contact met mij op via mail of telefoon. We willen samen met een paar leden van Marithaime een groepje vormen om dit jubileumblad, dat huis aan huis in de gemeente Overbetuwe bezorgd gaat worden, vorm te geven. De uitgave wordt verwacht in het najaar van 2021. Mogelijk wordt het begin 2022 afhankelijk van de voortgang en resultaten van het vaccinatietraject.
Theo Bus
Voorzitter SGO
06-57802102
t.bus@hetnet.nl
voorzitter@sgo-overbetuwe.nl