In het kader van wat vrijwilligers nog meer doen naast het werk voor SGO, hier een stukje over Weidevogelbescherming.
Op het moment dat we dit artikel lezen is het al (bijna) voorjaar. De tijd dat vogels weer eieren gaan leggen. Soms op plaatsen waar de mens er ‘last’ van heeft. Maar het gaat slecht met onze weidevogels. Ook in deze coronatijd moet de bescherming dus gewoon doorgaan. En dat kan probleemloos in de 1,5 meter samenleving. Juist in het voorjaar heb ik er ook meer tijd voor.
Kieviten zijn meestal het eerste met eieren leggen, en dan moeten daarna de akkers nog bewerkt worden. Om latere verstoring van de nesten te voorkomen, worden ze opgespoord, gemarkeerd met stokken, en/of met GPS aangegeven. Natuurlijk mag niet iedereen de landerijen zomaar betreden. Er is toestemming van de grondeigenaar voor nodig (zie foto 1). Het zoeken is nog vrij simpel, en gaat in goed overleg met betrokken boeren. Het moeilijkere deel, de daadwerkelijke bescherming, is heel intensief en moet snel gebeuren om de vogels zo min mogelijk te verstoren, en de eieren niet te laten afkoelen. Dat werk licht ik graag toe met wat foto’s.
Als er eindelijk een nest gevonden is, wordt de exacte plaats genoteerd en digitaal opgeslagen in een centraal register.
Foto 2: als dan na een tijdje het bemesten van de akker gaat beginnen met grote landbouwwerktuigen, moeten de nesten beschermd worden met schotels (foto 3), die stevig in de grond verankerd worden (foto 4). De boer, of loonwerker zal met zijn machine het nest niet raken, en de slang, vaak honderden meters lang, die over de akker sleept, rolt over de schotel heen (foto 5).
Daarna, als de werkzaamheden klaar zijn, worden alle schotels weer verwijderd en verlaten we allen zo snel mogelijk het land. Dan komen de vogels hun nesten zelf weer verzorgen en beschermen.
En dit is alleen nog maar het verhaal over de bescherming van de kievitsnesten. Ook overige weidevogels, zoals grutto, patrijs, tureluur, en vele andere verdienen onze bescherming. Dat gaat op een andere manier, maar ook daar werk ik altijd graag, en met veel plezier aan mee.