Recht op dubbele kinderbijslag

Dubbele kinderbijslag thuiswonend kind met intensieve zorg

Heeft je thuiswonend kind intensieve zorg nodig? Dan kun je dubbele kinderbijslag krijgen als je kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar. Wij kunnen zelf niet bepalen of je kind intensieve zorg nodig heeft. Daarom vragen wij het CIZ ons hierover advies te geven.

 Dubbele kinderbijslag uitwonend kind

Woont je kind niet thuis omdat het een bepaalde opleiding volgt? Of omdat het vanwege ziekte of handicap niet thuis kan wonen? Dan kun je soms dubbele kinderbijslag krijgen. Dat kan als je minimaal € 1.167 per kwartaal uitgeeft aan onderhoud voor je kind. Ook mag jij of de andere ouder niet te veel dagen bij je kind verblijven.

Extra kinderbijslag bij intensieve zorg

Soms kun je een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen als je kind intensieve zorg nodig heeft en thuis woont. Je kunt dit bedrag krijgen als er een heel jaar (van 1 januari tot en met 31 december) dubbele kinderbijslag is betaald omdat je kind intensieve zorg nodig heeft. Het extra bedrag wordt een keer per jaar betaald. De extra kinderbijslag is een vast bedrag. Voor 2021 is dit € 2.225,29. Je krijgt dit bedrag één keer. Ook als er meer kinderen zijn die extra zorg nodig hebben.

Voor meer informatie
Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank of neem contact op met de SVB, Postbus 1244, 6040 KE Roermond, telefoon (0475) 36 80 40.

Centrum Indicatiestelling Zorg: op de website van het CIZ staat alles over de beoordeling of je kind in aanmerking komt voor dubbele kinderbijslag.

Wetsvoorstel voor vereenvoudiging dubbele kinderbijslag

Het kabinet wil met een wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) het aanbieden van dubbele kinderbijslag vereenvoudigen. Uit onderzoek blijkt dat het aanvragen ingewikkeld is voor sommige ouders. Dit leidt tot niet-gebruik en dat wil het kabinet tegengaan. Ook heeft het kabinet in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om regelingen van de overheid te vereenvoudigen.

Sociale Verzekeringsbank: lees alle informatie over dubbele kinderbijslag zoals het aanvragen, de voorwaardes en uitsluitingen op www.svb.nl en bij de Centrum Indicatiestelling  Zorg  www. CIZ.nl