Oproep: Wat is jouw persoonlijke ervaring na het stemmen?

Geef het ons door….
Was het stemlokaal goed toegankelijk? Kon je zelfstandig stemmen?
Hoe was de begeleiding en benadering van de stembureauleden?
Heb je behoefte aan extra hulpmiddelen die je nu mist?
Was de informatie vooraf duidelijk (gemeenteblad, folder bij stempas, website, social media)

Afspraken van de gemeente met alle stembureaus:

  • Medewerkers begeleiden op verzoek de kiezers naar het stemhokje. Ze ondersteunen op verzoek bij het stemmen.
  • Er hangen in elk stembureau grootletter formulieren, loeps en leesbrillen zijn aanwezig.
  • Zware toegangsdeuren worden standaard opengezet.
  • Er zijn vastgezette drempelovergangen.
  • Stemlocaties zijn goed vindbaar (vlaggen en bordjes).
  • De parkeermogelijkheden zijn op korte afstand, geen obstakels in looproute.

Geef je opmerkingen door aan Babs Wiebe van de gemeente Overbetuwe verkiezingen@overbetuwe.nl of de SGO, info@sgo-overbetuwe.nl