Het streven van het Gehandicaptenplatform is er altijd op gericht om zo dicht mogelijk bij de mensen die het nodig hebben te kunnen zijn. Daarom willen wij in elk dorp een contactpersoon hebben die
• voor zijn dorp een aanspreekpunt is, knelpunten en verbeterpunten signaleert
• helpt om oplossingen te vinden voor mensen die met beperkingen worden geconfronteerd.
• De (on) toegankelijkheid van de buitenruimtes en gebouwen doorgeeft
Voorts wordt er van de contactpersonen verwacht dat ze iedere naar eigen interesse en vermogen, meedenken en –meedoen in het totale werk van de SGO.

Heteren, Lia is verhuisd
Tot voor kort was Lia van de Kaa onze vaste contactpersoon voor Heteren, zij had contact met de Dorpsraad en Heteren Sociaal, ging mee de uiterwaarden in om ze rolstoeltoegankelijk te laten maken. Dat is mede dankzij haar inspanningen heel goed verlopen! Jammer genoeg (voor ons) is Lia inmiddels verhuisd, ze woont nu verderop in de Betuwe in een gelijkvloerse woning. Veel mensen en organisaties uit Heteren wisten haar te vinden, samen met Lia probeerden we de knelpunten op te lossen die bij haar gemeld werden. Op/afritjes werden aangelegd, obstakels weggehaald. Wmo vragen werden rechtstreeks bij de gemeente neergelegd. Lia is onvervangbaar, zeker bij alle vernieuwingen die gaande zijn, kunt ú haar werk voort zetten?
We zoeken dus iemand die in Heteren deze signalerende taak wil overnemen. Iedereen met- of zonder beperking die onze doelgroep een warm hart toedraagt is welkom.
Woont ú met of zonder beperking, ouders of (mantel) zorger of zorg- bestuur –bouw-sportprofessional in Heteren? Jullie hebben die “inclusieve blik” al…
We hebben jullie ervaring nodig!

Hulp voor het Scholenproject
Ook het Scholenproject  ‘Wat is Gewoon”dat al 20 jaar actief is zoekt meer mensen die geregeld op een woensdagochtend aan willen haken bij hun voorlichtingsprogramma op de basisscholen in de Overbetuwe. Er is een enthousiaste groep aan de slag, met veel nieuwe en jonge mensen die prima ideeën hebben. Op zo’n ochtend komen veel items voorbij waarbij de leerlingen worden uitgenodigd ook hún verhaal te vertellen.