Naar aanleiding van onze oproep hierover in het vorige blad kregen we een aantal meldingen uit Zetten binnen. Dhr D meldde dat hij last heeft van heggen en schuttingen die hem het zicht belemmeren, dat er hard gereden wordt en teveel mensen zich niet aan de verkeersregels houden. Mevr H meldde dat er een heel stuk van de stoep aan de Hoofstraat vol verzakte en opstaande tegels liggen, je ziet ze niet ook omdat er blaadjes op liggen. Er is daar al iemand hardop haar hoofd gevallen. De afritjes kloppen niet en er staan auto’s op geparkeerd… Verder zagen we te krappe InvalidenParkeerplaatsen in het centrum, smalle stoepen, geparkeerde fietsen die in de weg staan en een onbereikbare hoge brievenbus.