Nieuwe NAH informatiemap  Overbetuwe, juli 2023

Afgelopen periode is er hard gewerkt aan een nieuwe versie van de NAH infomap Overbetuwe. Verschillende mensen hebben aangegeven wat er volgens hen beter kon. En met succes, er staat nu nog meer informatie in en er zijn veel aanvullingen gekomen.
De map bestaat nu uit 2 delen, het eerste deel gaat over mogelijkheden voor (vrije) tijdsbesteding. Deel twee gaat over hulp, therapie en waar je informatie kunt vinden.
Een papieren versie is verkrijgbaar bij ons, bel of mail ons, dan stoppen we er een in de bus.