Meld Klachten én Positieve Ervaringen

Wat zijn úw ervaringen met de contacten met Sociaal Team Overbetuwe?

In een van onze overleggen met de gemeente kwam naar voren dat er weinig tot geen klachten over het Sociaal Domein 2021 zijn binnengekomen. Is dit zo?
Hoe ervaart ú als inwoner de toegang tot ondersteuning (het Sociaal team Overbetuwe) op het gebied van communicatie, klantvriendelijkheid, deskundigheid en mate waarin men geholpen wordt?

Omcirkel hieronder het juiste antwoord. Kopieer deze lijst en plak hem in een mail naar:
    Theo Bus, voorzitter@sgo-overbetuwe.nl  /   mobiel 06 57 80 21 02
     Of bel SGO-bestuurslid Francoise Vaartjes    / mobiel 06 11 06 23 15

 

ENQUETE SGO 

 1. Weet u waar u terecht kunt met een hulpvraag voor de Wmo, bij de gemeente Overbetuwe?

Ja/Nee

 1. Heeft u hulp nodig (telefonisch of digitaal), bij het doen van een aanvraag?

Ja/Nee 

 1. Weet u hoe u deze ondersteuning bij uw aanvraag kunt krijgen?

Ja/Nee 

 1. Wordt u, bij telefonisch contact met de gemeente Overbetuwe, goed geholpen (juist

doorverwezen)?

Ja/Nee 

 1. Wordt u voldoende tijd gegeven om uw vraag helder te krijgen en/of te formuleren?

Ja/Nee 

 1. Worden u meerdere opties geboden die het beste bij uw mogelijkheden aansluiten met betrek- king tot uw aanvraag? (Invullen van een formulier dat u wordt toegezonden, digitaal, persoonlijke afspraak met consulent of huisbezoek.)

Ja/Nee 

 1. Zijn de te nemen stappen betreffende een aanvraag voor u duidelijk?

Ja/Nee 

 1. Krijgt u voldoende en relevante informatie op uw vragen, betreffende uw aanvraag?

Ja/Nee 

 1. Wordt u een duidelijke en voor u haalbare termijn geboden voor het indienen van uw aanvraag?

Ja/Nee 

 1. Wordt er, nadat u uw aanvraag heeft ingediend, binnen een afzienbare termijn (1 á 2 weken) gereageerd door de afdeling Wmo?

Ja/Nee 

 1. Zo niet, heeft u de mogelijkheid tot informeren naar de voortgang?

(Via een contactpersoon bij de afdeling, telefonisch of via mail)

Ja/Nee 

 1. Heeft u een positieve ervaring bij uw (eerdere) aanvraag?
  Ja/Nee

               Zo ja, welke? Wilt u dit hier aangeven?

 

13.Heeft u, bij een negatieve ervaring, dit aangegeven bij de betreffende afdeling/contactpersoon?

Ja/Nee 

 1. Zo ja, is hier voor u naar tevredenheid op gereageerd?

Ja/Nee 

 1. Zo nee, weet u dat u hierover een klacht in kunt dienen?

Ja/Nee 

 1. Weet u waar u met uw klacht terecht kunt?

Ja/Nee 

 1. Zo ja, heeft u al eens een klacht ingediend of gaat u dit binnenkort doen?

Ja/Nee 

 1. Zo nee, wat weerhoudt u ervan om uw klacht (alsnog) in te dienen?

Graag hier aangeven.

 

 1. Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht?

Ja/Nee 

 1. Weet u, hoe u deze ondersteuning bij het indienen van uw klacht kunt krijgen?

Ja/Nee