Wmo

randwijkse waard

Wachten

Stil voor zich uitstarend staat opa te leunen bij de voordeur…

Sociaal Team Overbetuwe ipv Kernteam

Voor al je vragen over welzijn en zorg Als inwoner van de…

Mijn ervaringen met de Wmo gemeente Overbetuwe

Louis Wiederholdt doet verslag van 38 jaar ervaring met de Wmo…

 SGO en Wmo

De SGO volgt kritisch de uitvoering van de Wmo door de gemeente. Houdt de doelgroep op de hoogte van veranderingen en geeft ondersteuning  bij ingewikkelde kwesties. Verzamelt, vraagt naar gebruikers- ervaringen en voert hierover direct overleg met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren van het Sociaal Domein. De SGO heeft contact met de kernteams, wijkplatforms en anderen. Onderhoudt in het kader van de Wmo contact met leden van de Participatieraad.
De Wmo biedt twee krachtige tools voor wie graag de regie in eigen handen houdt: Artikel 2.3.6, dat het recht op een persoonsgebonden budget regelt, en artikel 2.3.2, dat jou het recht geeft uw eigen indicatie te schrijven in een zogeheten persoonlijk plan. De gemeente is verplicht naar dat plan te kijken. Gebruik hiervoor de Groene Power kaart van het Supportmagazine!

Wmo Overbetuwe

Lees meer over Wmo in de gemeente Overbetuwe
Loket Sociaal Domein, Ambtshuis Dorpsstraat  88, 6661 EK Elst   telefoon 14 0481
Openingstijden

Sociale Kernteams

In de Overbetuwe zijn 3 Sociale Kernteams actief,
* SKT Zetten Hemmen Randwijk Heteren en Driel,  *SKT Herveld Andelst en Oosterhout  *SKT Elst
Inwoners van Overbetuwe kunnen bij het Sociaal Kernteam terecht met hun vragen. Bijvoorbeeld over opvoeden, wonen, contacten opbouwen, vrijetijdsbesteding, zorgen voor een naaste, geldzaken en vrijwilligerswerk. Het Sociaal Kernteam is er voor iedereen die een steuntje nodig heeft bij het organiseren van een oplossing.

Keukentafelgesprek

De gemeente vraagt u na uw aanvraag bij de Wmo om binnen 7 dagen een persoonlijk plan te maken. Daarin beschrijft u wie u bent, wat uw situatie is, wat de reden is dat u ondersteuning vraagt, wat voor u belangrijk is (nu en in de toekomst), voor welke zaken u ondersteuning nodig heeft en wat u daarin zelf kunt oplossen. Bovendien geeft het u meer vertrouwen in het voeren van het keukentafelgesprek wat daarna door een consulent, bij u thuis of bij het gemeentelijk loket plaats vindt.
Resultaat van dit keukentafelgesprek is dat de gemeente beoordeelt welke voorzieningen/hulp u zelf heeft en welke voorzieningen/ondersteuning u van de gemeente kunt krijgen. U ontvangt van de gemeente altijd een schriftelijke beschikking met besluit na een aanvraag. U kunt dan binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.

Huishoudelijk Hulp

Lees hier informatie van de gemeente over voorwaarden, kosten, en  het vouchersysteem

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.
Info PGB gemeente Overbetuwe

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Vanaf 2019 abonnementstarief voor gebruik Wmo-voorzieningen

De ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 2019 voor iedereen €17,50 per 4 weken, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen. Bijvoorbeeld bij mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen.

Participatieraad Overbetuwe

De Participatieraad is een (vrijwilligers)adviesraad, zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Deze adviezen gaan over onderwerpen die te maken hebben met deelname van inwoners aan sociaal maatschappelijke activiteiten en de arbeidsmarkt.