NAH café Heteren

Het zou mooi zijn als er ook een NAH Café in Heteren kan komen.…

NAH café november

NAH Café Overbetuwe groot succesNa het succes van het NAH…

Je hebt een beroerte gehad, een hersenoperatie of een ongeluk. Je hebt hersenletsel. De gevolgen hiervan zetten je leven op zijn kop. En dat geldt vaak ook voor de mensen om je heen. Thuis is alles anders en terug naar werk of opleiding lukt vaak niet. In Nederland ervaren ongeveer 650.000 mensen beperkingen als gevolg van hersenletsel. Dat is ruim 3,5 % van de Nederlandse bevolking.

Waar kunt u nu al voor hulp in de Overbetuwe terecht? Onderstaande lijst is nog niet volledig…

Neurorevalidatieteam 1e lijn in de Overbetuwe: Thuis-Verder
Voor elke patiënt die weer in zijn eigen leefomgeving verblijft. Die ontvangt daar de best mogelijke multidisciplinaire zorg, passend bij zijn of haar hulpvraag. Het team bestaat uit Fysiotherapie (met onder andere sport, gevestigd in Driel), Ergotherapie en Logopedie. Afhankelijk van de hulpvraag wordt dit team aangevuld met andere disciplines zoals ambulante begeleiding NAH, CVA-verpleegkundige of diëtiste. Info: overbetuwe@thuis-verder.nl

Fysiopraktijken, aangesloten bij CVAnetwerk Nijmegen
Fysiotherapie Ross in Elst. www.fysiotherapieross.nl

Fysiotherapie de Enk in Elst. www.fysio-de-enk.nl
Fysiotherapie Wijnhoven Gierman in Herveld en Valburg. fysio-therapie.com

Ergotherapie Viek  (specialisatie Hersenletsel)
Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse activiteiten wanneer u door een ziekte of aandoening beperkingen ondervindt. De behandeling vindt meestal in de thuissituatie plaats in de hele Overbetuwe. Viek werkt samen met Verder Thuis (Driel) en Fysio Wijnhoven Gierman (Valburg/Herveld). In Elst is een behandellocatie bij Fysiotherapie de Aam.  www.viekergotherapie.nl    info@viekergotherapie.nl

Praktijk voor Klinische Neuropsychologie en Eerstelijnspsychologie, Elst
Voor wie te maken heeft met hersenletsel na een beroerte, ongeval of ziekte, en de omgeving zegt dat je zo veranderd bent. Voor partners van mensen met hersenletsel. Everdien Tromp. Tel: 06 – 29 50 76 55   www.praktijkeverdientromp.nl

Logopedie Behandeling neurologische problematieken na hersenletsel zoals Afasie, Verbale Apraxie, Dysartrie in de chronische fase. De logopedist geeft therapie om de mogelijkheden van de cliënt te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren.

Logopedie praktijk Elst https://logopedie-elst.nl

Logopediepraktijk Buma Houtman in Zetten www.logopediehoutman.nl

Logopedie Poolman en Smal in Heteren en Driel www.logopedie-ps.nl

 Sport
Op www.Unieksporten.nl zijn veel organisaties te vinden met een sport- en beweegaanbod voor mensen met NAH uit de Overbetuwe. Zwemmen, rolstoeldansen, fitness, paardrijden, tennis etc. Sommige fysiotherapiepraktijken hebben speciale NAH sportgroepjes

Ambulante Begeleiding thuis
Er zijn tal van organisaties hiervoor actief in de Overbetuwe zoals:

ForteWelzijn Mantelzorg Overbetuwe organiseert een  ‘Mantelzorgsalon Niet Aangeboren Hersenletsel’ voor lotgenotencontact en informatie

www.Zozijn.nl  begeleiding in de eigen omgeving voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

www.nah.nl  begeleiding na hersenletsel

www.helpgewoonnah.nl  begeleiding van mensen met NAH en hun naasten in de thuissituatie.

www.siza.nl  in Arnhem biedt voor NAH een Expertisecentrum, een Trainingshuis en een Afasiecentrum.

Contactgroepen NAH
Contactgroepen en/of NAH cafés in Arnhem, Huissen, Nijmegen, Beek, Berg en Dal en Wijchen. Kijk voor de adressen op https://helpikhebhersenletsel.nl