NAH café Heteren

Begin 2022 gaat ons volgende NAH-café  in Heteren van start. Voor mensen (en hun naasten/partners) uit Zetten, Heteren, Randwijk en Driel die met Niet Aangeboren Hersenletsel te maken bieden wij lotgenotencontact, ontmoeting en informatie. Eens in de 2 maanden op een ochtend van 10.30-12.00 uur zal dat plaats vinden in De Vloedschuur.

We zoeken zoekt hiervoor nog 2 extra vrijwilligers uit één van de dorpen (liefst met enige ervaring op dit vlak) en natuurlijk veel deelnemers. Lijkt dit je iets?

Neem dan contact op met
Saskia Henze, coördinator Mantelzorg Overbetuwe van Forte,
mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl tel. 06-4637 5070

of met Jeanne Verdijk, bestuurslid SGO
sgo.overbetuwe@gmail.com tel. 06-3372 6667