De column Lidy: Verkiezingen!

Gisteren bracht ik Yasmine weer terug naar Het Koetshuis. Ze heeft het zwaar op dit moment. Er is zoveel gaande, of eigenlijk NIET gaande. De stage in het verzorgingshuis, waar ze tussen een paar lockdowns mee begonnen was, lag na zo’n drie weken alweer stil. Het Koetshuis telt 16 studenten. Normaliter wisselen ze elkaar af in aanwezigheid, omdat in de ochtend een paar horecastudenten richting het hotel moeten om het ontbijt klaar te maken voor de hotelgasten en in de avond gaat er weer een andere ploeg vanuit Het Koetshuis om het diner klaar te maken en op te dienen. Yasmine is meestal overdag naar haar leer/werkplek. Maar vanwege alle maatregelen zitten de studenten veelal met z’n allen bij elkaar en dat is pittig voor Yasmine. Ze vindt het dan moeilijk om haar rust te pakken. Vandaar dat we haar komende week maar een dagje eerder op gaan halen. Ik hoop dat, ten tijde dat dit stukje verschijnt, er weer een stip op de horizon is en we de meest heftige lockdowns/maatregelen rondom corona vaarwel gezegd hebben.

Op 16 maart 2022 is het dan zover, dan mogen we weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Dat geldt dus ook voor Yasmine.

Destijds, toen Yasmine 18 geworden was, hebben we voor haar mentorschap en bewindvoering aangevraagd. In al mijn naïviteit dacht ik dat we alles dan voor haar geregeld hadden, maar op een gegeven moment kwam Yasmine thuis met een stempas. Die had ze op Het Koetshuis in haar postvak gekregen. Ze vroeg me wat dat was en wat ze ermee moest. Mijn eerste neiging was om het voor haar op te lossen, dat zou betekenen dat zij ons zou machtigen en dat wij voor haar zouden stemmen.
Maar iets in me zei dat dat niet de bedoeling was. Het past ook eigenlijk niet bij hoe ik haar wil begeleiden, want daarin staat het ‘zelfstandig worden’ voorop. Dus namen we contact op met de begeleiding van Het Koetshuis. Daar waren meer studenten die een stempas ontvangen hadden. Gelukkig hadden ze het daar vaker bij de hand gehad en zijn ze uiteindelijk gezamenlijk het gesprek aangegaan, volgens mij hebben ze ook een stemwijzer ingevuld en Yasmine is met haar medestudenten gezamenlijk gaan stemmen. Dat was dus voor de landelijke verkiezingen. Nu gaat het om de gemeenteraad. Zij heeft te maken met die van Apeldoorn, wij hier met de Overbetuwe. Ik zal binnenkort maar weer eens met de begeleiding gaan overleggen hoe we dit nu weer aan gaan pakken.

Want tja, de Overbetuwse gemeenteraadsverkiezingen. Eerlijk gezegd had ik daar voorheen niet zoveel mee te maken, maar sinds we met het ouderinitiatief gestart zijn, ontkomen we er niet aan. We zullen ons moeten verdiepen in welke partijen ons gunstig gezind zijn en wie we onze stem gunnen. Binnenkort gaan we richting het gemeentehuis om bij een politieke avond ons zegje te doen. Op de agenda staat ‘voorbereidende vergadering Woonagenda 2025’. En die woonagenda is belangrijk voor ons. De gemeente heeft daarin beschreven wat haar uitgangspunten zijn wat betreft het wonen in de gemeente Overbetuwe. Op basis van de evaluatie van de vorige woonagenda (2020) zijn er aanbevelingen gedaan voor de woonagenda van 2025. Op basis van nieuwe inzichten worden relevante onderwerpen beschreven die extra aandacht verdienen.
Ik licht de meest belangrijk eruit en dat is die van: ‘combinaties van wonen en zorg’. Dat is voor ons ouderinitiatief goed nieuws. Een stukje uit het plan:
Dus de plannen van de gemeente sluiten goed aan bij ons ouderinitiatief en dat laten we binnenkort via ons spreekrecht horen. Maar hoe fijn zou het zijn als wij als ouders, in 2022, zicht hebben op een concrete plek in het centrum van Elst, waar onze 16 jongeren met een beperking gaan wonen. Een plek dichtbij hun sociale netwerk, waar ze middenin de samenleving staan waarin ze mee kunnen doen én een omgeving waar ze van betekenis kunnen zijn voor de maatschappij.
Lidy

Gemeente Overbetuwe: Onze ambitie

We focussen ons in de woonagenda met name op de ’stenen’ rond wonen en zorg: op de woningen en woonvormen die nodig zijn. Om wonen in de eigen omgeving voor zoveel mogelijk inwoners mogelijk te maken, werken we aan een gevarieerd aanbod aan woonvormen. Bijvoorbeeld geclusterde woonvormen voor ouderen, voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Daarbij willen we ook mogelijkheden voor uitstroom vanuit een instelling naar een zelfstandige woning in de wijk.

Bron: woonagenda 2025 gemeente Overbetuwe