Tot onze verbijstering ontvingen we half maart het bericht dat Anja Hofstra, jarenlang ons bestuurslid en contactpersoon voor Zetten, plotseling was overleden.
Anja was altijd bereid mee te denken en mee te doen met onze SGO-activiteiten. Ze was bijna 10 jaar een van de vaste mensen van ons SGO-basisscholenproject. In 2015 organiseerde ze met ons de jaarlijkse scootmobiel-puzzeltocht in Hemmen/Zetten. Daarnaast stond ze samen met ons op talloze markten om voorlichting te geven. Ze bleef ook nadat ze als bestuurslid gestopt was bereid om zich in Zetten in te zetten voor een betere toegankelijkheid.
Anja liet niet gauw merken dat ze chronisch pijn had, talloze operaties onderging en voortdurend moest schakelen om met extra beperkingen en pijn toch weer te kunnen functioneren.

“Je moet jezelf blijven uitdagen”

Zo gebruikte ze in 2015 nog een scootmobiel, maar afgelopen jaren fietste ze volop met haar beenprothese op een gewone fiets met een kleine crankaanpassing.
In coronatijd schreef Anja nog een mooi verhaal over haar favoriete tijdsbesteding voor ons SGO blad:
“Om de vogels en de natuur te fotograferen pak ik in de meeste gevallen mijn fiets. Dit is goed voor lichaam en geest én je ziet toch net even meer als je fietst!“
Op de website van haar werkgever UWV (ze was adviseur intensieve dienstverlening en net met pensioen) staat behalve haar persoonlijke verhaal ook de link met haar werk als ervaringsdeskundige: “Door mijn eigen ervaring kon ik anderen erkenning en hérkenning geven van hun problemen”.

CRPS

Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is een complicatie die ontstaat na een letsel of een operatie aan een ledemaat, arm of been. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van de hand, een ernstige vorm van CRPS geven. Er kan ernstige invaliditeit en moeilijk te behandelen pijn optreden. De patiënt kan in een maatschappelijk en sociaal isolement terecht komen. De symptomen van CRPS zijn onder andere onverklaarbare diffuse pijn en/of oedeem, veelal brandende pijn en in een gebied groter dan het oorspronkelijk letsel.
Veel tips en informatie zijn te vinden op de website https://crps-vereniging.nl/
Anja was 34 jaar lid van de CRPS-vereniging. In 1988 veroorzaakte de peesontsteking waar Anja al een tijdje last van had, posttraumatische dystrofie: een extreme en chronische ontstekingsreactie van het lichaam. Begin 2000 stootte ze haar voet en door de extreme reactie van haar lichaam moest haar been een jaar later geamputeerd worden. Ze belandde daardoor in een rolstoel. In 2008 kreeg ze een beenprothese. Na verloop van tijd begon ze in te zien dat hulpmiddelen haar ook weer zelfstandigheid gaven. Per e-mail was Anja bereikbaar als ervarings-deskundige voor lotgenoten.
https://inspiratie.uwv.nl/meedoen/ervaringdeskundige-anja-over-verdriet-om-ziekte