Column Joop; Toekomstbestendig Wonen Lening

Blijverslening wordt Toekomstbestendig Wonen Lening

Opa wacht nog steeds op bezoek van de gemeentelijke vertegenwoordigers, die de onmisbare contacten tussen de burger (cliënt) en de samenleving moeten aanleveren. Nu is dat wel te verklaren. Corona-regels schrijven voor dat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven. De vraag is wel hoe het Wmo-beleid van de gemeente Overbetuwe er uit ziet of moet gaan zien. Het is te hopen dat daarover snel enige duidelijkheid gaat ontstaan. Opa denkt aan een helikopter-vliegveld met Corona-proof tribune voor vliegtuigspotters.

Bij wijze van tijdverdrijf is opa gedoken in de zogenoemde Blijversleningen. Een paar maanden geleden heeft de wethouder in zijn stukje in het gemeentelijke katern van Het Gemeentenieuws er nog eens de aandacht op gevestigd. Als je op internet kijkt, dan lees je dat de Blijverslening inmiddels is samengevoegd met de Duurzaamheidslening. Het heet nu de Toekomstbestendig Wonen Lening (TWL).

Doel van de Blijverslening was om het burgers mogelijk maken om hun woning zo aan te passen dat zij langer in de woning kunnen blijven wonen. Uit de omvorming naar een andere financiering kun je opmaken dat de Blijverslening niet aan zijn doel voldeed.

De TWL kent een vijftal verschillende leningsvormen. Het varieert van Persoonlijke Lening tot hypothecaire lening.
Een paar gedachten hierbij. Je kunt van de regeling alleengebruik makken als je woningbezitter bent. Dus huurders komen niet in aanmerking. Allereerst is het zo dat er sprake is van lenen. De te betalen rente is best wel aantrekkelijk, maar vast staat dat het gaat om lenen, waarop de BKR-regeling van toepassing is. Er volgt dus registratie bij het Kredietbureau in Tiel. Dit houdt ook in dat gecontroleerd wordt of je financieel draagkrachtig bent om de lening terug te betalen. Kopen bijvoorbeeld bij Wehkamp (op afbetaling) kan dus worden beperkt of geweigerd.

Een ander criterium is dat, ongeacht de gewenste aanpassing, onderdeel van het plan moet een energiebeperkende voorziening zijn. Als je dus een traplift wilt aanbrengen, dan moet je een plan indienen voor een traplift én zonnepanelen.

Kortom: de Blijverslening bestaat niet meer en de vervangende regeling schiet haar doel voorbij.. Opa vindt dat een te betreuren ontwikkeling. Misschien kan de gemeente daar in het nieuwe beleid rekening houden.