Bestuurstafel juni 2021

Bij het schrijven van dit stukje kom ik net terug van de coronavaccinatie. Ik heb mijn eerste prik gehad en ben er blij om, vooral omdat hierdoor de kans minimaal wordt dat ik een besmettingsbron voor anderen ben. Fijn dat het vaccinatieproces inmiddels snel en goed verloopt. In de krant las ik vanochtend dat de besmettingsgraad lichtelijk afneemt en dat er ook een afname te constateren valt in de bezetting van covid- en IC-afdelingen in de ziekenhuizen. Er lijkt nu echt perspectief te ontstaan en hopelijk kunnen we weer volop van de zomer gaan genieten zoals we dat gewend waren voor de coronatijd.

Voor SGO heeft corona ook nogal wat consequenties. Het zwemmen en de voorlichting op school kunnen voorlopig geen voortgang hebben.
Special Kids Day op 30 mei aanstaande hebben we afgeblazen. Inmiddels is er wel een nieuwe datum voor deze dag vastgesteld: zondag 15 mei 2022, ver weg maar je kunt geen enkel risico nemen met een kwetsbare groep.

Het tweemaandelijkse overleg met de gemeente Overbetuwe heeft onlangs wel plaatsgevonden. Er is daar onder andere gesproken over het jeugdbeleid. De gemeente wilde dit aanscherpen door meer eigen verantwoordelijkheid bij de burger te leggen (meer op ´eigen kracht´). Inmiddels is dit aangescherpte beleid, na een uitvoerige discussie over de kwaliteit van de (jeugd)consulenten, enigszins aangepast goedgekeurd door de gemeenteraad. In dat kader hebben we van de betreffende verantwoordelijke gemeenteambtenaren begrepen dat er een 3-jarig opleidingstraject komt voor deze consulenten. De opleiding gaat aandacht geven aan inhoudelijke zaken, maar ook aan de correcte omgang met cliënten.
Tenslotte wil ik in dit kader vermelden dat het nieuwe aangescherpte beleid voor de ouders waarvoor wij opgekomen zijn geen negatieve financiële consequenties heeft gehad. Daar zijn we natuurlijk heel blij om maar het blijft jammer dat, als gevolg van onnodige langdurige onduidelijkheid en verkeerde voorlichting, de betreffende ouders vele slapeloze nachten hebben gehad.

Verder is kennis gemaakt met de ambtenaar die arbeidsparticipatie en onderwijs in zijn portefeuille heeft. SGO wil graag weten hoe de stand van zaken is en wat er allemaal gedaan wordt in de gemeente, over hoeveel mensen het gaat en over wat voor soort werk, en wat er geïnvesteerd wordt in opleidingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SGO heeft een lijst met vragen ingediend die beantwoord zal worden. De vragenlijst met antwoorden zal worden besproken met de verantwoordelijk wethouder.

En tenslotte nog het volgende. Corona geeft vele beperkingen. Sommige activiteiten kennen deze beperkingen niet en een daarvan is fietsen. Daar is het een prachtig jaargetijde voor en het is harstikke gezond. In dit bulletin wordt uitgebreid aandacht besteed aan allerlei mogelijkheden om te fietsen. Niet onvermeld wil ik laten dat voorzieningen in bepaalde gevallen betaald kunnen worden vanuit de Wmo.

Hou je goed en droom samen met mij van een mooie virusvrije zomer!

Theo Bus