Landelijke afspraken over het behoud van Wmo-hulpmiddelen thuis na verhuizing naar een Wlz-instelling
Bron: Ieder(in)

Voor personen die verhuizen naar een Wlz-zorginstelling en thuis nog willen logeren is het belangrijk dat de benodigde hulpmiddelen thuis blijven staan, bijvoorbeeld een tillift.
Hulpmiddelen vanuit de gemeente
Ieder(in), Vereniging Nederlandse Gemeenten, Firevaned, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de minister voor Langdurige Zorg maakten de afspraken. Hierin staat wanneer cliënten Wmo-hulpmiddelen thuis kunnen behouden en welke hulpmiddelen hiervoor in aanmerking komen. Er zijn ook afspraken over het proces, de financiering, de communicatie over de afspraken en over de evaluatie van de afspraken in 2025.
Lees de bestuurlijke afspraken op de website van het ministerie van VWS en het hele artikel op de website van Ieder(in).