Andreas zoekt alle Gehandicapten Parkeerplaatsen in de hele Gemeente

Bestuurslid Andreas Ladestein is al een tijdje bezig om deze parkeerplaatsen in kaart te brengen. Kunt ú hem helpen door in uw eigen omgeving een foto te maken van een Algemene Gehandicapten parkeerplaats?

Uiteindelijk is het de bedoeling is dat iedereen ze straks makkelijk kan vinden. Dat ze bovendien ook allemaal aan de maatgeving voldoen. Iemand wees ons al op de parkeerplaats voor het gemeentehuis, prima plek maar de lantaarnpaal ter plekke is een forse hindernis bij het uitstappen.

Stuur de foto naar Andreas met vermelding van het adres en dorp en eventuele bevindingen.  Mail naar redactie@sgo-overbetuwe.nl